آزمایش های کیفی اسیدهای آمینه

واکنش های عمومی اسید های آمینه

پروتئین ها پلی مرهای اسیدهای آمینه با وزن مولکولی زیاد می باشند.اسیدهای آمینه اسیدهای کربوکسیلیک آمین دار بوده واحدهای ساختمانی پروتئین ها را تشکیل می دهند.بیست اسید آمینه مختلف در بیوسنتز پروتئین های حیوانی و گیاهی شرکت می کنند که این اسیدهای آمینه عبارتند :

گلیسین (گلیکوکول)،آلانین ،والین،لوسین،ایزولوسین،سرین،ترئونین،سیستئین،متیونین،فنیل آلانین،تیروزین،اسید آسپارتیک،آسپارژین،اسید گلوتامیک،گلوتامین،لیزین،آرژنین،تریپتوفان،هیستیدین و پرولین

در بین اسید های آمینه مذکور برخی دارای عامل هیدروکسیل (سرین و ترئونین) و بعضی دیگر دارای گوگرد (سیستئین و متیونین) و برخی دیگر از قبیل فنیل آلانین ،تیروزین،تریپتوفان دارای حلقه آروماتیک می باشد.اسید آسپارژیک و اسید گلوتامیک دارای دو عامل کربوکسیل (اسیدهای آمینه اسیدی )و آرژنین و لیزین دارای دو عامل آمین (اسید های آمینه قلیایی یا بازی) می باشد.

اسید های آمینه در محلول های خنثی به صورت یون های دو قطبی می باشند در آب تا حدودی محلول ولی در حلال های آلی ،غیر محلول می باشند.اگر کریستال اسید آمینه در آب حل شود مانند یک اسید(پروتون دهنده) و یا مانند یک باز (پروتون گیرنده) عمل می کند.ترکیباتی که دارای خاصیت آمفوتری هستند آمفولیت نامیده می شوند.اسیدهای آمینه می توانند مانند یک آمین و یا یک اسید کربوکسیلیک بعضی از واکنش های مربوط به این گروه ها را انجام دهند و همچنین برخی از واکنش هایی را که مربوط به طبیعت دوگانه آنها است نشان می دهند.

کاربر گرامی،
برای مشاهده متن کامل “این گزارش کار” باید عضو ویژه گزارش کار باشید.
با عضویت ویژه، علاوه بر دسترسی کامل به متن تمام گزارش کار ها و استفاده از کتابخانه این سایت، به صورت دوره ای از مطالب در ایمیل خود باخبر می شوید. برای ورود به حساب کاربری ار فرم ستون سمت راست استفاده کنید

برای عضویت ویژه در گزارش کار کلیک کنید


تعرفه عضویت ویژه برای یک سال، 10 هزار تومان است.
(نکته: این هزینه با محاسبه 70% تخفیف ارائه شده است. مدت این تخفیف به زودی تمام خواهد شد. به ثبت نام های پس از این تاریخ، تخفیف فوق تعلق نمی گیرد.)

1

نظر

  1. ع.نیکفام  بهمن 13, 1392

    ok

     پاسخ"  

افزودن نظر