اشتراک ویژه

روش های جداسازی کاتیون های گروه دوم

۱۹ آبان, ۱۳۹۰ توسط

تجزیه ی کیفی کاتیون ها (گروه دو- بخش دوم)

هدف کلی: آشنایی باروش های تجزیه ی کیفی کاتیون هایSn2+, As3+, Sb3+ به همراه Ag+ .

* مقدمه و تئوری:

کاتیون های گروه دوم به صورت سولفید از کاتیون های گروه های بعدی جدا سازی می شوند؛ از آنجا که سولفید کاتیون های سوم نیز نامحلول می باشند پس در هنگام جداسازی کاتیون های گروه دوم از کاتیون های بعدی (مخصوصاً گروه سوم) باید شرایطی از غلظت یون سولفید را فراهم کرد که برای محلول ترین سولفید کاتیون گروه دوم یعنیCd S، حاصلضرب غلضت یون ها (Q) بزرگتر از Ks pشود اما برای کم محلول ترین سولفید کاتیون های گروه سوم یعنی Zn S، Q کوچک تر از Ks pمربوط گردد.

یون سولفید (S2-) مورد نیاز برای رسوب گیری کاتیون های گروه دوم را می توان به دو طریق تأمین نمود:

الف) با استفاده از دستگاه کیپ و با اثر دادن کلریدریک اسید بر سولفید فلزی و هدایت گاز H2S حاصل از این واکنش به داخل محلول.

ب) با استفاده از تیو استامید(در گزارش کار قبل به طرز تهیه ی تیواستامید اشاره شده است)

در این مبحث برای تأمین H2S مورد نیاز از محاول تیواستامید استفاده می شود زیرا تیواستامید طبق واکنش زیر در آب هیدرولیز شده و گاز H2S تولید می کند

S

││

H3C―C―NH2 + 2H2O → CH3COO- , NH4+ + H2S↑

H2S یک اسید ضعیف دو پروتونی است که طبق واکنش های زیر در آب یونیزه می گردد:

 

کاربر گرامی،
برای مشاهده متن کامل "این گزارش کار" باید عضو ویژه گزارش کار باشید. با عضویت ویژه، علاوه بر دسترسی کامل به متن تمام گزارش کار ها و استفاده از کتابخانه این سایت، به صورت دوره ای از مطالب در ایمیل خود باخبر می شوید. برای ورود به حساب کاربری ار فرم ستون سمت راست استفاده کنید
برای عضویت ویژه در گزارش کار کلیک کنید
تعرفه عضویت ویژه برای یک سال، 10 هزار تومان است.
(نکته: این هزینه معادل 270 ريال در روز می باشد)

 

اشتراک گذاری

  • Facebook
  • Google Plus
468 ad