اشتراک ویژه

محیط های پنج گانه (گالری افتراقی)

۷ آذر, ۱۳۹۰ توسط

این محیط ها که در غالب موارد با هم استفاده می شوند در داخل لوله آزمایش تهیه می گردند و معمولا جهت شناسایی باکتری های خانواده انتروباکتریاسه از هم به کار می روند و شامل Triple Suger Iron Agar (T.S.I) , Sulfide Indo Motility Medium (S.I.M ) , SimmonCitar Agar (S.C ) , Urea Broth (U ) , Methyle Red VogesProskauer Broth (MR.VP می باشد.

از این محیط دارای مشخصات خاصی هستند به طوری که محیط TSI قرمز رنگ و دارای سه قند گلوکز ,لاکتوز و سوکروز می باشد که به صورت دو قسمت عمقی (Butt ) و شیب دار (Slant ) تهیه می شود و جهت تشخیص قابلیت باکتری ها در استفاده از لین سه قند و تخمیر آنها (همراه با ایجاد گاز CO2 و یا بدون تولید آن ) و از طرفی تولید گاز H2S به کار می رود..تخمیر قندها به واسطه تولید اسید و زرد رنگ شدن محیط TSI مشخص می شود به طوری که اگر باکتری فقط قادر به تخمیر گلوکز باشد فقط قسمت عمقی و هم قسمت شیب دار زرد رنگ می شود.از طرفی تولید گاز CO2 به واسطه ایجاد حباب یا ترک خوردگی در محیط کشت یا بالا فرستادن محیط کشت مشخص می شود.محیط سیمون سیترات (S.C ) نیز محیطی است

کاربر گرامی،
برای مشاهده متن کامل "این گزارش کار" باید عضو ویژه گزارش کار باشید. با عضویت ویژه، علاوه بر دسترسی کامل به متن تمام گزارش کار ها و استفاده از کتابخانه این سایت، به صورت دوره ای از مطالب در ایمیل خود باخبر می شوید. برای ورود به حساب کاربری ار فرم ستون سمت راست استفاده کنید
برای عضویت ویژه در گزارش کار کلیک کنید
تعرفه عضویت ویژه برای یک سال، 10 هزار تومان است.
(نکته: این هزینه معادل 270 ريال در روز می باشد)

اشتراک گذاری

  • Facebook
  • Google Plus
468 ad