اشتراک ویژه

آیا به دنبال گزارش کار خاصی می...

۲۸ مهر, ۱۳۹۲ توسط

در سایت گزارش کار دات کام مطالب زیادی که تمامی آن ها، دسترنج نویسنده این...

ادامه مطلب

انواع ساقه های گیاهی...

۳ خرداد, ۱۳۹۱ توسط

نگاه اجمالی شکل کلی ساقه مخروطی شکل است. یعنی در ناحیه که در سطح خاک قرار...

ادامه مطلب

رنگ آمیزی نمونه های گیاهی برای...

۳ خرداد, ۱۳۹۱ توسط

رنگ آمیزی برای مشاهده بافت های گیاهی است که از یک یا چند رنگ استفاده می...

ادامه مطلب

انواع بافت پارانشیم,کلانشیم,اس...

۲۳ اردیبهشت, ۱۳۹۱ توسط

پارانشیم به بافتی گفته می شود که از یاخته های زنده تشکیل شده است.یاخته های...

ادامه مطلب

انواع روزنه های گیاهی...

۶ اردیبهشت, ۱۳۹۱ توسط

روزنه ها Stomata : در بین سلول های اپیدرمی سلول های روزنه که از دو سلول لوبیایی...

ادامه مطلب