همولیز اسمزی یا شکنندگی گویچه های قرمز(osmotic hydrolysis or fragility of red blood cells)

همولیز اسمزی یا شکنندگی گویچه های قرمز(osmotic hydrolysis or fragility of red blood cells)

بافت خونی شامل پلاسما و گویچه ها است.گویچه های سرخ یا اریتروسیت شامل ۲ بخش متمایز هستند یکی Stroma یا قسمت غشایی که باعث جلوگیری از خروج هموگلوبین می شود و دیگری هموگلوبین که بیشتر فضای درون سلولی را فرا می گیرد.همولیز عبارتست از خروج هموگلوبین از گلبول های قرمز تحت تاثیر هر عاملی ,بنابراین همولیز با پاره شدن غشا گلبولی و خارج شدن هموگلوبین همراه است.در ...

ادامه مطلب ←
2

آیا به دنبال گزارش کار خاصی می گردید؟

در سایت گزارش کار دات کام مطالب زیادی که تمامی آن ها، دسترنج نویسنده این سایت می باشد و پس از انتشار به انواع گوناگون در اینترنت پخش و گسترش یافته است قرار دارد. اما این کافی نبود.

پس از بررسی های انجام شده بر آن شدیم تا نیاز دانش آموزان، دانش جویان و افرادی که به هر نحوی خواستار علم هستند را به شکل بهتری برطرف کنیم. از این رو، ادامه مطلب ←

0