اشتراک ویژه

تجزیه عنصری

۱۸ آذر, ۱۳۹۲ توسط

تجزیه عنصری: اجزا اصلی یک ترکیب آلی شامل کربن و هیدروژن است برای پی بردن به...

ادامه مطلب

تهیه ترت- بوتیل کلراید...

۱۳ آذر, ۱۳۹۲ توسط

تهیه ترت-بوتیل کلراید: تعداد بسیاری از واکنش های آلی دربردارنده واکنش های...

ادامه مطلب

وسایل گرم کننده آزمایشگاه...

۲۱ آبان, ۱۳۹۲ توسط

وسایل گرم کننده آزمایشگاه چراغ گاز (Bunsen burner ) چراغ گاز آزمایشگاه وسیله ای...

ادامه مطلب

روش شناسایی آنیون ها...

۱۹ آبان, ۱۳۹۲ توسط

شناسایی آنیون ها برای شناسایی آنیون ها در یک محلول آنها را نیز می توان...

ادامه مطلب

شناسایی کاتیون های گروه پنجم...

۱۸ آبان, ۱۳۹۲ توسط

شناسایی کاتیون های گروه پنجم این گروه شامل Mg2+ ,NH+4 , Na+ ,K+ است. فلزات این گروه...

ادامه مطلب

شناسایی کاتیون های گروه چهارم...

۱۶ آبان, ۱۳۹۲ توسط

شناسایی کاتیون های گروه چهارم این گروه شامل Ba2+ ,Sr2+ و Ca2+است. با کربنات سدیم...

ادامه مطلب
صفحه 1 از 41234