نتایج جستجو برای "بیوشیمی ۲"


  • بررسی فعالیت آنزیم های گوارشی
    بررسی عوامل فیزیکی و شیمیایی بر فعالیت آنزیم های گوارشی: نقش آنزیم های گوارشی تسریع هیدرولیز کربوهیدرات ها,پروتئین ها و چربی ها به قندهای ساده ,اسیدهای آمینه ,اسیدها...
  • Molecular Genetics of Bacteria, 4th Edition
    ژنتیک مولکولی باکتری ها: چهارمین نسخه از این کتاب بسیار موفق به ارائه مقدمه ضروری به ژنتیک مولکولی باکتری می پردازد.ژنتیک مولکولی باکتری ها در حال حاضر پوشش وسیع تری ...
  • آزمایش گرفتن خون از بیماران
    جهت گرفتن خون از بیماران ۳ روش کلی وجود دارد: سوراخ کردن پوست ( سوراخ کردن مویرگ ) : جهت آزمایشاتی که به مقدار خون کمی نیاز دارند صورت می پذیرد. سوراخ کردن ورید : جهت آزما...
صفحه 1 از 2 12