نتایج جستجو برای "Pdf"


  • Dictionary of Medicine and Biology
    در هر قرن، تنها یک کتاب در زمینه ای خاص وجود دارد که لغب با ارزشت ترین را دریافت می کند. متاب لغت نامه پزشکی و زیست شناسی که آکسفورد آن را منتشر کرده است، بی شک با ارزشت ...
  • تشریح خرگوش
    ابتدا حیوان را بیهوش می کنیم.بیهوش کردن به دو صورت انجام میگیرد:تزریقی و استنشاقی(با استفاده از کلروفرم).اگر بخواهیم حیوان زنده بماند از داروی تزریقی استفاده می کنیم...