اندازه گیری تری گلیسرید های خون

اندازه گیری تری گلیسرید های خون :

تری گلیسرید های ترکیبات استری از گلیسرول و اسید چرب است که در تشخیص و پی گیری اطلاعات به لیپو پروتئین ها اهمیت زیادی دارند در پلاسما در اتصال به آپو لیپوپروتئین ها به شکل VLDLو شیلومیکرون ها حمل می شوند و اندازه گیری آنها در پیشبینی خطر ابتلا به بیماری آرترواسکلروز ( تصلب شرایین ) – کنترل سطح چربی ها – بررسی درمان و عمل کرد داروهای پایین آورنده ی سطح چربی حائز اهمیت است .

مطالعات اخیر نشان می دهد که افزایش سطح تری گلیسرید همراه با افزایش LDL در پلاسما با افزایش خطر ابتلاء به بیماری کرونری قلبی رابطه ی مستقیم دارد همچنین بالا بودن سطح گلیسیرید در بیماری های مختلف کبدی – کلیوی و پانکراس نیز دیده می شود مثل میزان تری گلیسیرید های پلاسما نسبت به سن و جنس تغییر می کند این ترکیبات در پلاسما بیشتر از سرم می باشد . مقدار تری گلیسیرید در دیابت ، انسداد مجاری کبدی و بیماری های کبدی و تغییرات هورمونی تغییر می کند . تری گلیسیرید ها بعد از مصرف غذا مقدارشان در خون افزایش پیدا می کند از این جهت برای اندازه گیری آنها سفارش می شود فرد به طور متوسط ۱۲ ساعت ناشتا باشد در افراد سالم تزریق ورید هپارین سریعتر موجب رفع کدورت پلاسمای لیپمیک ( حاصل از تجمع چربی ها در خون بعد از صرف غذا ) می شود این امر به دلیل فعال ساختن لیپوپروتئین لیپاز می باشد چربی ها ی ذخیره ای تقریبا ۹۹% تری اسیل گلیسرول است . تری اسیل گلیسرول در حد معینی و به صورت محدود وارد سلول می شود لیپوپروتئین لیپازهای کبدی و بافت های آدیپوز (بافت چربی ) که به وسیله ی هورمون فعال می شود موجب هیدرولیز تری آسیل گلیرول ها شده و اسید چرب آن همراه با آلبومین سرم و گلسرول وارد سلول می شود .

کلسترول موجب افزایش اسید های چرب آزاد تا ۶ برابر طبیعی در اولین فاز مسمومیت و همچنین در حد کمتری کلسترول می دهد تری گلیسیرید ها در اوایل مسمومیت افزایش یافته و میزان این ترکیبات در پلاسما شدت مسمومیت را نشان می دهد . در دوران مستی آلبولین ( لخته ) چربی گزارش شده است به همین جهت در پانکراتید های هاد مصرف الکل اغلب موجب آلبولین می شود .

انواع چربی های خون:

[vip-members]

آیا می دانید کلسترول چگونه به وجود می آید؟

کلسترول به دو طریق در بدن به وجود می آید:

۱- بدن خودش کلسترول می سازد. بیشترین کلسترول را کبد می سازد و مقدار آن، روزانه در حدود ۱۰۰۰ میلی گرم می باشد.

۲- کلسترول وارد شده به بدن، از طریق خوردن مواد غذایی از جمله: گوشتقرمز، مرغ، ماهیو لبنیات. انجمن قلب آمریکا توصیه کرده است که هر فرد باید روزانه کمتر از ۳۰۰ میلی گرم کلسترول مصرف کند تا دچار بیماری نشود.

لازم به ذکر است که میوه ها، سبزیجات، روغن های گیاهی، غلاتو آجیلدارای کمترین مقدار کلسترول و زرده تخم مرغ و گوشت ها دارای بیشترین مقدار کلسترول هستند.

بدن ما نیاز به کلسترول دارد تا بتواند اعمال خود را به درستی انجام دهد.

کلسترول، HDL، LDL و تری گلیسیرید

* کلسترول در خون حل نمی شود و توسط لیپوپروتئین ها وارد سلول می شود و از آن خارج می گردد. (لیپوپروتئین ترکیبی از پروتئین و چربی است و چربی را در خون حمل می کند.) وجود کلسترول در کبد، نخاع و مغز ضروری است. کلسترول در ساخت و نگه داری سلول ها، برخی هورمون ها، ساخت ویتامین D و جذب ویتامین های محلول در چربی نقش دارد. مقدار مناسب کلسترول کمتر از ۲۰۰ میلی گرم در دسی لیتر است.

*HDL یا لیپوپروتئین با چگالی بالا به نام “کلسترول خوب” معروف می باشد. HDL دارای مقدار زیادی پروتئین و مقدار کمی کلسترول می باشد. این نوع لیپوپروتئین، کلسترول را از خون برمی دارد و به کبد می برد.

HDL از قلب محافظت می کند و مقدار کم آن ( کمتر از ۴۰ میلی گرم در دسی لیتر) در خون می تواند یکی از عوامل ایجاد بیماری های قلبیباشد. مقدار مناسب HDL برابر و یا بیشتر از ۶۰ میلی گرم در دسی لیتر می باشد.

* LDL یا لیپوپروتئین با چگالی کم به نام “کلسترول بد” شناخته می شود. LDL دارای مقدار زیادی کلسترول و مقدار کمی پروتئین می باشد. وظیفه LDL حمل کلسترول و دیگر چربی ها در خون است.

افزایش LDL در خون می تواند باعث باریک و سخت شدن رگ های تغذیه کننده ی قلب و مغز و به دنبال آن بروز بیماری های قلبی و مغزی شود. مقدار مناسب LDL کمتر از ۱۰۰ میلی گرم در دسی لیتر است.

* تری گلیسیرید، همان چربی است که در غذا وجود دارد. اگر کالری زیادی وارد بدن شود، بدن مقدار اضافی کالری را به تری گلیسیرید تبدیل کرده و در سلول های چربی ذخیره می کند. چاقیو اضافه وزن، عدم تحرک، سیگارکشیدن، مصرفالکلو داشتن رژیم غذایی پرکربوهیدرات از عوامل افزایش دهنده تری گلیسیرید خون می باشد. مقدار مناسب تری گلیسیرید کمتر از ۱۵۰ میلی گرم در دسی لیتر می باشد.

فردی که دارای تری گلیسیرید بالاست، LDL بالا و HDL پایینی خواهد داشت.
برخی از آزمایش ها برای اندازه گیری کلسترول خون

۱- نسبت HDL به LDL: به طور مثال اگر شخصی مقدار HDL خونش ۵۰ میلی گرم در دسی لیتر باشد و مقدارLDL آن ۱۵۰ میلی گرم بر دسی لیتر باشد، نسبت HDL به LDL برابر ۰/۳۳خواهد شد. اگر نسبت HDL به LDL بالاتر از ۰/۴باشد، نشان دهنده این است که شخص در حالت طبیعی قرار دارد.

۲- نسبت LDLبه HDLرا باید به میزان ۲/۵به ۱ برسانیم تا از نازک شدن رگ ها جلوگیری نماییم.

۳- نسبت کلسترول به HDL به این ترتیب است که اگر شخصی مقدار کلسترول کامل خونش ۲۰۰ میلی گرم بردسی لیتر باشد و مقدار HDL آن شخص ۴۰ میلی گرم بر دسی لیتر باشد، نسبت کلسترول به HDL آن برابر ۵ به ۱ خواهد بود. برای جلوگیری از بیماری قلبی باید این نسبت را به کمتر از ۳/۵به ۱ برسانیم.
برای کاهش مقدار LDL چه باید کرد؟

* از مصرف زیاد چربی ها و کلسترول دوری کنید.

* از افزایش کالری دریافتی بپرهیزید.

* تحرک و فعالیت بدنی را زیاد کنید.

* وزن خود را ثابت نگه دارید.

برای افزایش مقدار HDL به این نکات توجه کنید:

– ۳ بار در هفته و هر بار حداقل ۲۰ دقیقه ورزش کنید.

– از مصرف چربی های اشباع (گوشت ها و لبنیات پرچرب) و هیدروژنه (روغن نباتی جامد) دوری کنید.

– سعی نکنید با رژیم های لاغری بسیار کم کالری، وزن خود را سریعا کاهش دهید.بلکه اجازه دهید تا با رژیم غذایی صحیح، وزنتان کم شود.
برای کاهش کلسترول خون این موارد را رعایت کنید:

۱-به جای تماشا کردن تلویزیون و انجام بازی های کامپیوتری ، در تیم های ورزشی شرکت کنید و یا به کلاس های ورزشی بروید. به طور کلی، از یکجا نشستن جدا دوری کنید.

۲-تنقلاتپُرکالری و چرب و غذاهای آمادهرا کمتر مصرف کنید.

۳-مراقب باشید تا دچار چاقی نشوید.

۴- از مصرف نوشیدنی های الکلی خودداری کنید.

اساس آزمایش :

ابتدا گلیسرول توسط آنزیم لیپوپروتئین لیپاز از اسید چرب جدا شده و طی مراحل زیر پراکسید هیدروژن آزاد شده از گلیسرول با ۴ آمینوآنتی پرین و فنول در مجاورت آنزیم پراکسیداز تشکیل کینونمین را می دهد میزان این نمین – نمین تشکیل دهنده شده که به صورت فوتومتریک قابل اندازه گیری است با مقدار تری گلیسیرید رابطه مستقیم دارد.

LPL

Triglycerides Glucerol + Faty Acid

GK

Glycerol + ATP Gly

GPO

Glycerol + 3-Phosphate+ o2 DihydroxyAcetonPhosphats + H2O2

POD

2H2O2 + Aminoantpyrine + 4chlorophenol Quinoneimine + mcl + 4H2O.

روش کار :

 

 

T

S

B

سرم

۲۰ میکرولیتر

استاندارد

۲۰ میکرولیتر

معرف

۲cc

2cc

2cc

 

روش آنزیمی

* مخلوط کرده و ۱۰ دقیقه در بن ماری ۳۷ درجه و یا ۲۰ دقیقه در دمای محیط آنکوپی کرده سپس بخوانید

در طول موج ۵۴۶nm

[/vip-members]

 

1
  مطالب مرتبط

نظر

  1. Grover K. Caldwell  اکتبر 18, 2013

    افزایش LDL در خون می تواند باعث باریک و سخت شدن رگ های تغذیه کننده ی قلب و مغز و به دنبال آن بروز بیماری های قلبی و مغزی شود. مقدار مناسب LDL کمتر از 100 میلی گرم در دسی لیتر است.