اندازگیری زمان خون روی یا زمان سیلان خون (BLEEDING TIME) و اندازگیری زمان انعقاد خون (BLOOD COAGULATION TIME)

اندازگیری زمان خون روی یا زمان سیلان خون (BLEEDING TIME)

اندازگیری زمان انعقاد خون (BLOOD COAGULATION TIME)

منظور از آزمایش BT تعیین زمان بند آمدن خون پس از سوراخ کردن پوست می باشد. منظور از آزمایش CT تعیین زمان انغقاد خون است یعنی از زمانی که خون از بدن خارج شده تا زمانی که منعقد می شود.

جلوگیری از به هدر رفتن خون وقتی رگ پاره می شود به چندین روش از به هدر رفتن خون جلوگیری می شود :

۱) انقباض رگی

۲) تشکیل پلاگ پلاکتی ( میخ پلاکتی)

۳) انعقادخون و رشد وتشکیل فیبرین در محل بریدگی

در مکانیسم اولیه مکانیسم های فوری می باشند که بلافاصله پس از ایجاد صدمه شروع به فعالیت می کنند و مکانیسم سوم مکانیسمی دراز مدت است که طی یک مرحله طولانی تر ایجاد می شود تشکیل میخ پلاکتی بخصوص در هموستاز مویرگی مهم است . در حالیکه انقباض عروق و تشکیل فیبرین به نظر می رسد که در مورد هموستاز عروق بزرگتر اهمیت داشته باشد این مکانیسم های متعدد که در برقراری هموستاز طبیعی دخالت دارند در چندین مرحله با یکدیگر ارتباط پیدا می کنند.

مکانیسم انقباض رگی :

 

[vip-members]

وقتی رگی پاره می شود در همان محل ماهیچه های دیواره رگ منقبض می شوند و رگ تنگ می شود این انقباض به وسیله تحریک عصبی و در نتیجه درد و همچنین به وسیله عوامل هورمونی در نتیجه آسیب دیواره رگ بوجود می آید به عنوان مثال در هنگام پاره شدن رگ پلاکت ها ماده ای به عنوان ترومبوگزان A2 ترشح می کنند که رگ ها را تنگ کرده و پلاکت ها را به هم می چسباند و سرانجام باعث به هم آمدن رگ ها می شود.

مکانیسم تشکیل پلاکتی :

پلاگ پلاکتی توسط پلاکت ها و زمانی به وجود می آید که رگ سوراخ شده باشد در این حالت تغییراتی در خصوص پلاکت ها بوجود می آید که باعث ایجاد پلاگ پلاکتی می شود از جمله این تغییرات پلاکت متورم و شکل آنها نامنظم می شود رشته پروتئینی قابل انقباض آنها منقبض می شود رومبوگزان A2 و ADP ترشح می کنند که باعث به هم چسبیدن پلاکت ها می شود وباعث مسدود شدن سوراخ رگ می شود و بعدا فیبرها در آن محل رشد کرده و به مسدود شدن سوراخ رگی کمک می کند .

خصوصیات پلاکت ها :

اگر چه پلاکت ها فاقد هسته هستند و نمی توانند تولید مثل نمایند اما دارای بسیاری از خصوصیات عملی سلول های زنده می باشند که می توان به موارد زیر اشاره کرد :

۱) در هر میلی متر مکعب خون ۳۵۰۰۰۰ تا ۱۵۰۰۰۰۰ پلاکت وجود دارد .

۲) پلاکت ها از سلول های بسیار یزرگی از گروه سلول های خون ساز مغز استخوان به نام مگاکاریوسیت تشکیل می شوند که یا در مغز استخوان و یا به زودی بعد از ورود به خون مخصوصا هنگامی که سعی می کنند که با فشار از مویرگ های ریوی بگذرند قطعه قطعه می شوند و به صورت پلاکت در می آیند

۳) بر روی غشا پلاکت ها پوشی از گلیکوپروتئین ها موجود است اسن پوشش باعث می شود که پلاکت ها به آندوتلیوم طبیعی نچسبد اما به آندوتلیوم آسیب دیده بچسبد .

۴) سیتوپلاسم پلاکتی دارای فاکتور هایی به شرح زیر هستند:

الف) بقایای شبکه آندوپلاسمی و دستگاه گلژی که آنزیم های مختلفی می سازند و کلسیم ذخیره می کنند .

ب) مولکول های اکتین سیوزین که می توانند موجب انعقاد پلاکت ها شوند .

ج) میتوکندری ها و سیستم های آنزیمی که قادر به تشکیل APP,ATP می باشد.

د) سیستم های آنزیمی که پروستاگلاندین ها را می سازند که انواع مختلف واکنش رگی وبافتی را به وجود می آورند .

ه) پروتئینی به نام عامل تثبیت کننده که باعث تبدیل مونومر های فیبرین به پلی مرهای فیبرین می شود.

مکانیسم انعقاد خون:

انعقاد خون روشی است برای جلوگیری از به هدر رفتن خون که به واسطه به وجود آمدن لخته ایجاد می شود دو نظریه برای انعقاد خون وجود دارد :

۱) نطریه اساسی: طبق این نظریه دو نوع ماده در خون وجود دارد ۱- مواد انعقادی ۲- مواد ضد انعقادی در حالت عادی این دو نوع ماده در خون تقریبا یکسان هستند و در نتیجه خون در جریان عادی منعقد نمی شود ولی هنگامی که رگی پاره می شود مواد انغقادی بیشتر و باعث انعقادخون می شود .

۲) نظریه عمومی : انعقادخون در سه مرحله انجام می شود :

الف) پروترومبین : که در کبد و در حضور ویتامین k ساخته می شود به وسیله فعال کننده پروترومبین به ترومبین تبدیل می شود .

ب) فبیرینوژن به وسیله ترومبین به مونومرهای فیبرین تبدیل می شود .

ج) در مرحله سوم مونومرهای فیبرین به وسیله عامل تثبیت کننده به پلیمرهای فیبرین تبدیل می شود بعدا در این شبکه گلبول ها و پلاکت ها به دام می افتند.

روش انجام تعیین سیلان خون :

ابتدا نرمه گوش را به وسیله پنبه الکلی تمییز کرده سپس با لانست سوراخ نسبتا عمیقی در نرمه گوش ایجاد کنید تا خون از آن جاری شود فورا کرنومتر را بکار اندازید و هر ۳۰ ثانیه یکبار کاغذ صافی را با خون تماس دهید این عمل را تکرار کنید تا زمانیکه خون بر روی کاغذ صافی مشاهده نگردد بلافاصله ثانیه شمار را از کار بیاندازید و زمان را یادداشت می کنیم زمان خون روی به طور طبیعی ۳ الی ۶ دقیقه است .

روش انجام زمان انعقاد خون :

ابتدا انگشت را با پنبه و الکل ضد عفونی کنید و به وسیله لانست ضربه عمیقی به انگشت وارد نموده تا خون از آن جاری شود لوله موئینه غیر هپاریننه را از خون پر کنید و زمان را از هنگام سوراخ شدن انگشت یادداشت کنید

هر ۲۰ ثانیه یکبار قطعه کوچکی از سر لوله را با آرامی شکسته و این عمل را آنقدر ادامه دهید تا خون در لوله موئینه منعقد شود و لخته خون مشاهده شود و اختلاف این دو زمان زمان انعقاد را نشان می دهد.

برای آزمایش دوم به روش لام ابتدا یک قطره خون روی لام تمیزی قرار می دهیم . از زمان خروج خون زمان را یادداشت می کنیم یا یا نوک لانست را روی خون قرار می دهیم و بالا می آوریم هر ۱۵ ثانیه یکبار این عمل را تکرار می کنیم زمانیکه رشته های فیبرین مشاهده شد را به عنوان زمان دوم در نظر می گیریم .

[/vip-members]

 

0

افزودن نظر