تست کومبس مستقیم

تست کومبز مستقیم برای پیدا کردن SRBC در خون انجام می گیرد Sensitized RBC گلبول های قرمزی که توسط آنتی بادی یا اجزا کمپلمان پوشیده شده اند.

این سلول ها توسط ماکروفاژهای مستقر در طحال و کبد و مغز استخوان یا به عبارتی بهتر سیستم MNPS تخریب می شوند یعنی وقتی که می گوییم تست کومبز یک نفر مثبت است یعنی در خون آن SRBC وجود دارد و گلبول های قرمز آن در حال تخریب هستند.

برای انجام آزمایش کومبزمستقیم باید از خون EDTA دار استفاده کرد زیرا گاهی اوقات در افرادی که تیتر cold Ab ها Anti Iدر خونشان بالاست بعد از خونگیری این آنتی بادی در محیط آزمایشگاه باعث واکنش با AgI در سطح گلبول های قرمز می شود و سیستم کمپلمان را فعال می کند از آنجایی که در این آزمایش از AHG طیف گسترده استفاده می شود که قادر به شناسایی اجزا؛ کمپلمان و IgG است باعث مثبت کاذب تست می شود .

۴علت برای انجام تست کومبز:

۱

[vip-members]

) تشخیص HDN :

اگر آنتی بادی مادراز کلاس IgG هستند با RBC های جنین یا نوزادی که تازه به دنیا آمده است واکنش می دهد SRBC می شود این گلبول ها توسط طحال یا MNPS تخریب می شوند که به اینجا HDN می گویند.

۲) تشخیص HTR: Hemolytic Transfusion Reaction

به فردی که خون اشتباه شد یعنی خودش A منفی بوده ولی خون B منفی به آن تزریق شد برای او تست کومبز می گذاریم در تزریق خون اشتباه دو علامت باز دیده می شود

۳) CLL,PNH, ولنفوم ایجاد AIHA می کنند تشخیص اتوایمیون همولیتیک آنمی AIHA : در بررسی لام خون محیطی فردی می بینیم شیستوسیت دارد تخریب می شود NRBC دارد بیلی روبین بالاست چشم فرد زرد رنگ است و کم خونی همولیتیک دارد می خواهیم بررسی کنیم کم خونی همولیتیک به خاطر تولید آنتی بادی علیه گلبول قرمز است کومبز مستقیم می گذاریم

۴) بعضی داروها باعث مثبت شدن تست کومبز می گردند یعنی گلبول های قرمز را SRBC می کنند و تخریب می کنند مثل سفالوسپورین , دوپامین , آلدومت ( داروهای ضد فشار خون که باعث تحریک سیستم ایمنی و ساخت اتو آنتی بادی بر علیه سیستم ایمنی می شود ) حتی یک سال بعد از ترک دارو هم آنتی بادی ساخته می شود به همین دلیل اگر تست کومبز کسی مثبت شد باید یک تاریخچه ی دارویی از آن گرفته باشیم .

روش انجام آزمایش:

سوسپانسین تهیه کرده و یک قطره درون لوله می ریزیم سانتریفوژ کرده و محلول فوقانی را دور بریزیم و AHG اضافه می کنیم یا ۱ الی ۲ قطره آنتی هیومن روی آن می ریزیم اگر منفی شد ۵ دقیقه در دمای اتاق قرار می دهیم و دوباره سانتریفوژ می کنیم چون AHG طیف گسترده با IgA,c3b,c3d با تاخیر خواب می دهد.حتما میکروسکوپی جواب را گزارش می کنیم.

[/vip-members]

 

0

افزودن نظر