تعیین گروه های خونی در انسان

تعیین گروه های گروه خونی در انسان

سیستم گروه خونی ABO :این سیستم طبقه بندی بر اساس وجود یا عدم وجود دو ماده آنتی ژن (آگلوتینوژن) A و B از نوع پلی ساکاریدی در غشاء گلبول های قرمز و دو نوع آنتی کر (آگلوتینین) α و β در پلاسما (سرم) صورت می گیرد و در نتیجه ۴ نوع گروه خونی به شرح جدول زیر مشخص می گردد.

Untitled

آگلوتیناسیون (Agglutination):

آگلوتیناسیون یا به هم چسبندگی حالتی است که گلبول های سرخ به هم چسبیده و خاصیت اصلی خود را از دست می دهند,به هم چسبندگی هنگامی رخ می دهد که آنتی کر A با آنتی ژن A و یا آنتی کر B با آنتی ژن B مخلوط شوند.

روش تعیین گروه خونی در سیستم ABO:

 

[vip-members]

وسایل و مواد مورد نیاز:پنبه , الکل , لانست , سرم آنتی A , سرم آنتی B , لام و همزن

روش مستفیم:روش اسلاید(Slide) – در این روش گلبول های قرمز مجهول در مجاورت آنتی بادی های معلوم آماده و تجاری قرار می گیرد.

طرز عمل:انگشت وسط شخص مورد آزمایش را استریل نموده و با لانست خراشی ایجاد می کنیم و از قطره خون خارج شده دو قطره جداگانه روی لام تمیزی قرار می دهیم آنگاه در مجاورت قطره اول خون یک قطره آنتی A و در مجاورت قطره دوم خون یک قطره سرم آنتی B ریخته و قطرات خون را با آنتی سرم های مجاورشان به وسیله ی میله های همزن یکبار مصرف به خوبی مخلوط و در سطوحی به قطر ۲-۱ سانتی متر پخش می کنیم سپس تا دو دقیقه وجود یا عدم وجود آگلوتیناسیون را در قطرات بررسی و نتیجه را گزارش می کنیم.

۱-اگر گلبول های قرمز فرد فقط با سرم آنتی A آگلوتینه شود گروه خونی A است.

۲-اگر گلبول های قرمز فرد فقط با آنتی سرم B آگلوتینه شود گروه خونی B است.

۳-هرگاه گلبول های قرمز فرد با آنتی سرم A و آنتی B آگلوتینه شود گروه خونی AB است.

۴-هرگاه گلبول های قرمز فرد با هیچ یک از سرم های A و B آگلوتینه نشود گروه خونی O است.

ضمنا با آزمایش دقیق مایعات بدن نظیر بزاق,اسپرم,ترشحات واژن,محتویات معده و کلستروم می توان به وجود گروه های خونی پی برد.

با دانستن گروه های خونی والدین نیز می توان گروه های خونی احتمالی فرزندان را حدس زد.

تعیین گروه خون

[/vip-members]

0

افزودن نظر