تهیه دی بنزال استون

عنوان آزمایش:

تهیه دی بنزال استون

هدف از آزمایش:

آشنایی با تهیه دی بنزال استون ومحاسبه راندمان

اگر مخلوط آلدئیدها و یا کتونهای متفاوت و یا هر دوی آنها در محیط حضور داشته باشند، منجر به تولید محصولات تراکمی متنوع میشود. در مورد کتونهای دارای دو گروه متیلن یا در حالت خاص دو گروه متیل مثل استون اگر نسبت مولی بنزآلدئید به استون به صورت ۲ به ۱ باشد دی بنزال استون به جای بنزال استون تشکیل میشود.

Untitled

آلدئیدها یا کتونهای دارای هیدروژن آلفا (لازمه واکنش است) در محیط اسیدی یا قلیایی رقیق تراکم ایجاد کرده و تولید بتا هیدروکسی آلدئید یا بتا هیدروکسی کتون میکنند.

 

 

 

 

 

 

 

مکانیسم:

[vip-members]

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مواد لازم: آب، سدیم هیدروکسید ، اتانول، استون ، اتیل استات بنزالدهید.

وسایل لازم: پی پت، ارلن مایر،پمپ خلا، بشر ،شیلنگ،قیف بوخنر ،کاغذ صافی

روش کار:

۵ گرم سدیم هیدروکسید را با ۲۵ میلی لیتر آب در یک ارلن مایر ۲۵۰ میلی لیتر بریزید و تکان دهید تا حل شود. ۲۵ میلی لیتر اتانول به مخلوط اضافه کنید و ارلن را بچرخانید و بگذارید به دمای معمولی برسد سپس ۲٫۹ گرم استون و متعاقب آن ۱۰٫۵ میلی لیتر بنز الدهید که محتوای ارلن مایر اضافه کنبد رنگ محلول به سرعت به زرد تا نارنجی تغییر می کند (رنگ به خلوص بنزالدهید بستگی دارد) مخلوط گرم می‌شود و تقریبا بی درنگ رسوب زرد رنگ حاصل می‌شود.

بگذارید مخلوط به مدت ۲۵ دقیقه به حال خود بماند و در طول این مدت ارلن را بچرخانید سپس مخلوط را روی قیف بوخنر صاف کنید محصول را که به کمی الکل سرد بشویید و بگذارید خشک شود سپس توده‌ی رسوب زرد رنگ را با حداقل مقدار اتیل استات متبلور کنید بعد از فرایند تبلور بلور های زرد رنگی حاصل می شود که دمای ذوب آن ۱۱۲ است.

نکات مهم: صاف کردن با پمپ خلا ممکن است در برخی از آزمایشگاه‌ها به جای دستگاه پمپ خلا از دستگاه پمپ خلا مرکزی استفاده می‌کنند که به سیستم های میز آزمایشگاهی آن از طریق لوله کشی فرآیند های مکش یا هوادهی توزیع می‌شود.نکته مهم در از پمپ خلا همیشه لازم است ما بین پمپ خلا و سیستم عملیاتی سیستم تراپ یا همان تله تعبیه شود.

محاسبات:

جرم مولی بنزالدهید:۱۰۶٫۱۳g/mol

جرم مولی استون: ۵۸٫۰۸g/mol

از واکنش ۹/۲ گرم استون با چند میلی لیتر بنزآلدئید واکنش می‌دهد؟

ml = 2.9gr×۱mol/58gr×۲mol/1mol×۱۰۶٫۱۳gr/1mol×۱ml/1.05gr =10.1ml

۲/۹گرم استون چند گرم فرآورده تولید می‌کند؟

grP= 2.9gr×۱mol/58gr×۱mol/1mol×۲۳۴gr/1mol = 11.7gr

۱۰۰ ×مقدار محاسبه کرده / مقدار عملی R= راندمان درصد

R%= 10/11.7×۱۰۰

[/vip-members]

 

1

نظر

  1. vira azarsa  آوریل 20, 2014

    سلام.خیلی خیلی سایتتون خوبه.ی دنیا تشکر و خسته نباشید.