رله ی ضربه ای و تایمر

هدف: آشنایی با نحوه ی کار هر یک از رله های ضربه ای و تایمر
شرح:
ابتدا رله ی ضربه ای را بررسی می کنیم. رله ضربه‌ای تشکیل شده است از یک بوبین با هسته آهنی که یک اهرم در بالای آن قرار دارد. وقتی ولتاژ به بوبین وصل می‌شود، اهرم به طرف هسته کشیده می‌شود. در انتهای اهرم یک زائده پلاستیکی وجود دارد. در مقابل این زائده یک چرخ دنده به اندازه 8/1 دور دوران می‌کند. در زیر این چرخ دنده کنتاکتی وجود دارد که با چرخش چرخ دنده قطع و وصل می‌شود. طریقه قطع و وصل به این ترتیب است که روی محور چرخ دنده یک مکعب وجود دارد که هنگام دوران ، در یک مرحله سطح صاف مکعب و در مرحله بعد راس مشترک بین دو سطح جانبی مکعب روی کنتاکت قرار می‌گیرد و به این ترتیب مدار را قطع و وصل می‌کند.


[vip-members]

نمای یک رله ی ساده به صورت روبه رو می باشد:

نمای یک رله ساده

طرز اتصال یک رله ضربه‌ای بسیار ساده است. معمولا این رله‌ها با ولتاژ 220 ولت کار می‌کنند. غالبا در داخل رله یک طرف بوبین به یک طرف کنتاکت اتصال داده شده است که در این حالت تعداد ترمینالهای خروجی رله سه عدد است. برای اتصال رله ضربه‌ای به مدار از شستی استارت استفاده می‌کنند. مقدار جریان مجاز کنتاکتهای داخلی رله بوسیله کارخانه سازنده روی آن نوشته می‌شود. همچنین نقشه اختصاری اتصال رله نیز روی آن ترسیم می‌شود.
برای اتصال رله ی ضربه ای، که همان طور که گفته شد دارای سه سر می باشد، ابتدا سر اول را که معمولا باید به کلید وصل گردد به کلید وصل می کنیم البته روی رله روی این سر K نوشته شده که منظور همان کلید است.سر دوم را که روی آن P قرار دارد را به فاز وصل می کنیم و
سر سوم را که روی آن L قرار دارد به یکی از کنتاکت های لامپ وصل می کنیم.سپس از نول به کنتاکت های دیگر لامپ و کلید وصل می کنیم.
می توان دو یا چند کلید را با هم به صورت موازی بست.برای این کار از کلید قبل، از هر سر یک سیم گرفته و به دو سر کلید دیگر وصل می کنیم.باید توجه داشت که کلیدهای نباید به صورت یک پل باشند زیرا نگه داشتن آن ها برای مدت طولانی باعث تخریب بوبین رله می گردد پس برای جلوگیری از این اتفاق از کلیدهای زنگ استفاده می گردد.

m

0

رله ی دیگر را رله ی زمانی گویند که نوعی تایمر است.

رله تایمر
رله‌های زمانی در انواع مختلف و با ساختمانهای گوناگونی ساخته می‌شوند. در گذشته برای این که تعدادی لامپ را از چند نقطه خاموش و روشن کنند، از کلید تبدیل به همراه کلید صلیبی استفاده می‌کردند (مثلا در راهروهای طویل و دارای خروجی‌های متعدد و یا در راه پله‌های ساختمانهای چندین طبقه)، اما امروزه کلید صلیبی کمتر شاخته می‌شود و در بازار موجود نیست و به جای آن در چنین مواردی از نوعی رله زمانی استفاده می‌شود که به آن رله راه پله می‌گویند. در مدار روشنایی راه پله با رله زمانی ، با فشار به یک شستی که جای کلید بکار گرفته شده است، رله شروع به کار کرده و لامپهای راه پله روشن می‌شوند و پس از گذشت زمان معینی خاموش می‌گردند. بر روی رله‌های راه پله معمولا دکمه‌ای وجود دارد که سه حالت خاموش ، روشن دائم و روشن زمانی توسط آن انتخاب می‌شود. حالت خاموش برای روز است، حالت روشن دائم برای مواقعی از شب که رفت آمد زیاد است، استفاده می‌شود و حالت روشن زمانی برای اوقاتی از شب که رفت آمد کم است، در نظر گرفته شده است. رله در حالت روشن ، زمان معینی که روی آن تنظیم شده است، لامپها را روشن نگه می‌دارد. معمولا زمان تنظیمی به گونه‌ای است که فرد پس از ورود به راه پله بتواند در روشنایی لامپها به در منزل برسد. رله‌های زمانی در دو نوع ساده و تاخیری هستند. معمولا هر رله دارای کنتاکتهایی است که در شرایط عادی (تحریک نشده) باز یا بسته‌اند. زمانی که رله عمل می‌کند، کنتاکتهای باز آن بسته و کنتاکتهای بسته آن باز می‌شود. به این ترتیب می‌توان با استفاده از این کنتاکتها مداری را قطع یا وصل کرد. هنگامی که یک رله زمانی ساده را تحریک می‌کنیم، این رله پس از گذشت زمان تنظیم شده روی آن ، تغییر حالت داده و عمل قطع و وصل را انجام می‌دهد و تا زمانی که تحریک رله را قطع نکنیم، در این حالت باقی می‌ماند. با قطع تحریک ، رله به حالت اول برمی‌گردد. رله تاخیری به این صورت عمل می‌کند که وقتی آن را تحریک می‌کنیم، بلافاصله کنتاکتهای رله تغییر حالت داده و مدار را وصل می‌کنند. پس با گذشت زمان تنظیم شده ، مجددا رله به حالت اول خود برمی‌گردد. به این ترتیب معلوم می‌شود که رله‌های راه پله از نوع تاخیری هستند.

رله های راه پله
برای اتصال این نوع رله، در روی آن در روی هر چهار سر نحوه اتصال را نوشته بدین صورت که سری را که روی آن K نوشته شده به کلید و سری را که روی آن P نوشته شده به فاز و سری را که روی آن L نوشته شده به لامپ و سری را که روی آن N نوشته شده به نول وصل می کنیم؛ سپس از کلید یک سیم برگشت به فاز و از لامپ نیز به نول وصل می¬کنیم.در این حالت نیز می توان دو کلید را به صورت موازی به هم وصل کرد.
برای این کار از هر یک از سرهای کلید یک سیم
به سرهای کلید دیگر وصل می کنیم.

رله

شمای چند مدل رله:

رله 1

رله 2

رله3

رله 4

[/vip-members]

0