روش انجام آزمایش رزبنگال (Rose Bengal Plate Test)

روش انجام آزمایش رزبنگال (Rose Bengal Plate test)

آزمایش رزبنگال در منابع مختلف به اسامی رزبنگال پلیت تست, کادتست(Card Test) ,آزمون سریع یا راپید (Rapid Test) و غیره نامیده می شود.آنتی ژن رزبنگال به رنگ قرمز متمایل به صورتی و با PH اسیدی برابر با ۰٫۵ ± ۳٫۶ و به جرم نهایی ۸ درصد ,از کلنی های صاف(Smooth) بروسلا آبورتوس سویه ۹۹ یا ۱۹ که فاکتورهای آنتی ژنی مشترکی با دیگر سویه های بروسلا دارند طبق روش استاندارد بین المللی در موسسه رازی و زیر نظر آقای دکتر اسماعیل ذوقی در ایران تهیه می شود.این آنتی ژن جهت تشخیص اولیه در برنامه های کنترل و ریشه کنی بروسلوز به کار می رود.آنتی ژن رزبنگال را باید دور از نور و در یخچال ۴ درجه سانتی گراد نگهداری کرد و تا زمانی که اتو آگلوتینه نشده قابل مصرف است.قبل از انجام آزمایش باید ابتدا آنتی ژن رزبنگال و سرم بیمار را از یخچال خارج کرده و در محیط آزمایشگاه به مدت حدود ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نگهداری نموده تا به دمای آزمایشگاه برسند سپس

[vip-members]

روی یک صفحه شیشه ای یا سفید یک قطره معادل ۰٫۰۳ میلی لیتر سرم را مجاور یک قطره آنتی ژن قرار داده و با یک میله نازک چوبی یا پلاستیکی ,این دو قطره را با هم مخلوط و به اندازه دایره ای به قطر حدود ۲٫۵ سانتی متر پخش نمایید.سپس صفحه را در دست یا روی روتاتور به مدت حداکثر ۴ دقیقه حرکت داده و نتیجه آگلوتیناسیون را در زیر نور چراغ قرائت نمایید.واکنش مثبت به حالتی گفته می شود که دانه های آگلوتینه به طور مشخص جدا از هم دیده شوند و در موارد منفی دو قطره مخلوط شده به حالت یکنواخت باقی خواهند ماند .در آزمایش رزبنگال موارد مشکوک دیده نمی شود و نتیجه با قاطعیت مثبت یا منفی می باشد.

تبصره ۱: آنتی ژن رزبنگال موسسه رازی را نباید رقیق کرد.در صورت رقیق کردن خصوصیات آنتی ژن مانند تعداد ذرات میکروبی , PH و الکترولیت های آن تغییر می کند و جواب های مثبت یا منفی کاذب که با وضعیت بالینی هماهنگی ندارند ایجاد می شود.

تبصره ۲ : آنتی ژن رزبنگال را نباید برای لوله های استفاده کرد.

تبصره ۳ : آنتی ژن رزبنگال نباید یخ بزند.

 

[/vip-members]

 

0
  مطالب مرتبط

افزودن نظر