شناسایی لیپیدها

لیپیدها یا چربی ها مواد طبیعی حیوانی یا گیاهی هستند که در آب نامحلول بوده و در بعضی از حلال های آلی مانند اتر،کلروفرم،بنزن و الکل گرم حل می شوند.

از جمله نقش های لیپیدها می توان به شرکت آنها در ساختمان غشا سلول ها (نقش ساختمانی )،نقش ذخیره انرژی ،عایق الکتریکی،عایق حرارتی اشاره نمود.یکی از اجزای اصلی لیپیدها اسید چرب می باشد بر اساس داشتن اسید چرب لیپیدها به دو دسته کلی تقسیم می شوند:

۱٫لیپیدهای قابل صابونی شدن که دارای اسید چرب در ساختمان خود می باشند

الف-لیپیدهای ساده نظیر گلیسیریدها و موم ها

ب-لیپیدهای مرکب :مانند فسفو لیپیدها و اسفنگولیپیدها

۲٫لیپیدهای غیر قابل صابونی شدن که فاقد اسید چرب در ساختمان خود هستند مانند استروئیدها و ترپنها

اسید چرب از یک زنجیره هیدروکربنی تشکیل شده که در انتهای این زنجیره دارای یک عامل کربوکسیل COOH است.

[vip-members]

 

لیپیدها

اسیدهای چرب به دو نوع تقسیم می شوند:

الف-اسید چرب اشباع شده :تمام کربن ها با پیوندهای یگانه به هم متصل هستند مانند اسید پالمیتیک (۱۶ کربنه) و اسید استئاریک (۱۸ کربنه)

ب-اسید چرب غیر اشباعی:در زنجیره خود پیوند دو گانه دارند مانند اسید اولئیک،اسید لینولئیک،اسید لینولنیک

اسیدهای چرب غیر قابل اشباع دارای نقطه ذوب پایین تری نسبت به اسیدهای چرب اشباع می باشند و هرچه تعداد پیوند دوگانه بیشتر باشد نقطه ذوب کمتر است.از ویژگی های دیگر اسیدهای چرب غیر اشباع این است که در محل پیوند دوگانه با هالوژن ها ترکیب شده و با تعیین مقدار جذب ید می توان تعداد پیوند های دوگانه موجود در یک اسید چرب تعیین نمود.همچنین از دیگر خواص اسیدهای چرب غیر اشباع این است که به سهولت اکسید شده و در اثر اکسیداسیون خفیف ایجاد ترکیباتی مانند پراکسید،اپوکسید،کتوهیدروکسید و ان دیول می نمایند.

آزمایش های لیپیدها

۱-آزمایش بررسی حلالیت لیپیدها

۴ لوله آزمایش انتخاب نموده و مقدار جزئی اسید پالمیتیک را در هر یک از آنها از آنها می ریزیم و در هر لوله به ترتیب ۳ میلی لیتر از حلال های آب،الکل اتیلیک،اتر و کلروفرم می افزائیم و حلالیت چربی را در حلال های مذکور مشاهده می کنیم.سپس لوله محتوی اسید پالمیتیک و الکل اتیلیک را گرم نموده نتیجه را یادداشت می کنیم

آزمایش های چربی های اشباع نشده

۱-اثر ید بر چربی های اشباع نشده

چند قطره روغن زیتون را در ۲ تا ۳ میلی لیتر کلروفرم حل می کنیم و چند قطره محلول الکلی کلرور مرکوریک ۵ درصد و چند قطره محلول الکلی ید رقیق به آن می افزاییم.رنگ قهوه ای ید از بین می رود.( HgCl2 نقش کاتالیزور را دارد).این آزمایش را تا زمانی ادامه می دهیم تا رنگ قهوه ای ید ظاهر شود.

در این آزمایش روغن زیتون که تقریبا از تری اولئین خالص تشکیل شده است به علت این که دارای بندهای مضاعف می باشد قادر به جذب ید بوده و با ید ترکیب می شود هنگامی که تمامی پیوندهای دوگانه با ید اشباع شدند ید در محیط باقی مانده و رنگ قهوه ای آن ظاهر می شود.

اندیس ید

تعریف-اندیس ید چربی ها عبارت از مقدار گرم یدی است که صد گرم چربی می تواند جذب کند.ید جذب شده پیوندهای دوگانه اسیدهای چرب غیر اشباع را اشباع می کند لذا در چربی هایی که در حالت طبیعی مایع هستند و غنی از اسیدهای چرب غیر اشباع می باشند نسبت به چربی های جامد یا نیمه جامد ،اندیس ید بزرگتری خواهند داشت( یعنی هرچه تعداد پیوندهای دوگانه بیشتر باشد اندیس ید بزرگت است)

۲-اکسیداسیون چربی های غیر اشباع به وسیله پرمنگنات پتاسیم

چند قطره روغن زیتون را در چند میلی لیتر محلول کربنات سدیم حل می کنیم سپس چند قطره محلول رقیق پرمنگنات پتاسیم به آن می افزاییم ،رنگ پرمنگنات از بین می رود.(کربنات سدیم با ایجاد PH قلیایی موجب حل شدن چربی در فاز آب می شود).این آزمایش را تا زمانی ادامه می دهیم که رنگ بنفش پرمنگنات باقی بماند.

از بین رفتن رنگ پرمنگنات به علت اکیداسیون چربی های اشباع نشده است که در محل بندهای مضاعف چربی ها و اسیدهای چرب انجام می گیرد.هنگامی که تمام پیوندهای دوگانه توسط اکسیژن اشباع شدند با اضافه کردن پرمنگنات پتاسیم رنگ بنفش آن در محیط باقی می ماند.

[/vip-members]

 

1

نظر

  1. dead_space  دسامبر 9, 2013

    oigj;sdgi ois;gjs’egs sg