هماتوکریت (درصد نسبی حجم گلبول های قرمز در واحد حجم خون) PVC

هماتوکریت (درصد نسبی حجم گلبول های قرمز در واحد حجم خون) PVC

Hematocrit or packed cell volume

هدف از انجام این آزمایش به دست آوردن درصد نسبی حجم گلبول های قرمز در صد میلی لیتر خون می باشد.تعیین حجم گلبول های قرمز از نظر تشخیص طبی واجد اهمیت است و به عنوان ساده ترین آزمایش برای تشخیص کم خونی ها و تغییرات نسبت حجم گلبول ها به پلاسما به کار می رود.مقدار طبیعی هماتوکریت در زنان ۴۷-۳۷ درصد و در مردان ۵۴-۴۰ درصد است.امروزه برای اندازه گیری هماتوکریت دو روش متداول است:

۱-روش ماکرو که به استفاده از لوله های وینتروب انجام می شود.

۲-روش میکرو که به وسیله لوله های مویین صوت می پذیرد که این روش به خاطر مزایایی که دارد متداول تر است و این مزایا عبارتند از اول:زمان سانتریفوژ مورد نیاز در آن کم است.دوم: چون مقدار خون لازم در آن کم است.

آزمایش :تعیین درصد حجمی گلبول های قرمز خون (PVC) یا آزمایش هماتوکریت به روش میکرو

مواد و وسایل لازم:

۱- لوله های مویین مخصوص که قبلا هپارینه (Heparinized) شده است.

۲- لوله های مویین غیر هپارینه برای نمونه برداری از خون سیاهرگی

۳- دستگاه یا خط کش مخصوص تعیین هماتوکریت (Micro Capillary Reader)

4- موم مخصوص آزمایش هماتوکریت(Cristoseal)

5- لانست,پنبه,الکل

۶- چند قطره خون

روش آزمایش:

۱

[vip-members]

– انگشت را خوب به طرف نوک آن ماساژ دهید تا از خون پر شود سپس نوک انگشت را با الکل ضدعفونی کرده پس از تبخیر کامل الکل به وسیله یک لانست خراشی کوچک در نوک انگشت ایجاد کرده تا چند قطره خون از آن جاری شود.

۲- انتهای یک لوله مویین هپارینه شده را روی انگشتی که به آن لانست زده اید با زاویه ای حدود ۳۰ درجه در انتهای قطره خون تشکیل شده در نوک انگشت قرار دهید تا حدود ۳/۲ آن از خون پر شود(به علت خاصیت لوله های مویین)

۳- سپس یک سر لوله فوق را به وسیله خمیر مخصوص هماتوکریت مسدود کنید.در صورت نبودن خمیر توسط شعله انتهای آن را مسدود نمایید.

۴- اکنون لوله ها را در دستگاه میکروسانتریفوژ طوری قرار دهید که سر بسته آن به طرف خارج از محیط دایره و سر باز آن به طرف داخل قرار گیرد.به این ترتیب از خروج خون در اثر نیروی گریز از مرکز جلوگیری به عمل می آید.در دستگاه سانتریفوژ حدود ۲۴ لوله جای می گیرد و دستگاه حداقل با ۲ لوله قابل به کار انداختن است که باید جهت حفظ تعادل هر دو لوله در مقابل یکدیگر واقع شوند .پس از محکم کردن صفحه فلزی به وسیله آچار مخصوص و بستن درب دستگاه سانتریفوژ لوله ها را به مدت ۵ دقیقه انجام می دهیم.

۵- پس از تمام شدن مرحله ی ۴ دستگاه را خاموش کرده و لوله ها را از دستگاه خارج نموده و به وسیله میکروکاپیلری ریدر (micro capillary reader) میزان هماتوکریت را تعین نمایید.

درصد هماتوکریت= حجم گلبول های قرمز/حجم خون× ۱۰۰

آزمایش هماتوکریت به روش میکرو

میزان هماتوکریت با اندازه و تعداد گویچه های قرمز و همچنین حجم پلاسما بستگی دارد به طوری که اگر مقدار آن بیش از اندازه طبیعی باشد می تواند نمودار افزایش گویچه یا کاهش حجم پلاسما باشد به عنوان مثال در مواردی نظیر بیماری وبا که مقدار زیادی آب همراه مدفوع دفع می شود و حجم پلاسما کاهش می یابد مقدار هماتوکریت زیاد شده و میزان آن به ۶۵% می رسد .بر عکس اگر مقدار هماتوکریت کمتر از حد طبیعی باشد ممکن است به علت کاهش مقدار گلبول های قرمز (بیماری کم خونی = Anemia) و یا افزایش حجم پلاسما باشد.

[/vip-members]

 

1

نظر

  1. gfjufjyt  آذر 20, 1395

    pcv درسته !!!

    اشتباه نوشتی pvc

     پاسخ"  

افزودن نظر