علل افزایش و کاهش گلبول های سفید خون

افزایش تعداد گلبول های سفید خون عبارتست از افزایش تعداد سلول های مبارزه کننده با بیماری ها یا لکوسیت ها (leukocytes) در گردش خون. افزایش تعداد گلبول های سفید خون را لکوسیتوز (leukocytosis) نیز می گویند.
نام دیگر سلول های سفید خون که توسط مغز استخوان تولید شده و در همه بدن پراکنده می شوند، لوکوسیت می باشد.
این سلول ها، سلاح مهم سیستم ایمنی بدن در برابر بیماری های عفونی هستند، ...

ادامه مطلب ←
0

شمارش تعداد گلبول های قرمز Red Blood Count

شمارش تعداد گلبول های قرمز Red Blood Count :

گلبول های قرمز ناقل هموگلوبین بوده که این امر سبب می شود تا اکسیژن را از ریه ها به بافت ها حمل کنند .هموگلوبین در بعضی حیوانات پست به صورت پروتین آزاد در پلاسما گردش می کند  و در داخل گویچه های قرمز محبوس نیست.اگر هموگلوبین در پلاسمای خون انسان به صورت آزاد وجود  داشته باشد هر بار که خون از مویرگ ها عبور می کند تقریبا 3 درصد آن از غشا ...

ادامه مطلب ←
2

شمارش گلبول های سفید(white blood cells) و بررسی تغییرات آن

تئوری:

گلبول های سفید:

گویچه های سفید (لوکوسیت‌ها) یا گلبول‌های سفید از یاخته‌های خون هستند. گویچه‌های سفید بخشی از دستگاه ایمنی بدن هستند و بدن را از بیماری‌های عفونی محافظت می‌کنند. لوکوسیت‌ها بر اساس حضور یا عدم حضور گرانول‌های اختصاصی در سیتوپلاسم خود به دو دسته گرانولوسیت‌ها (دانه‌دارها) و آگرانولوسیت‌ها (بدون دانه‌ها) تقسیم می‌شوند. لوکوسیت‌ها بر خلاف اریتروسیت‌ها هسته‌دار و متحرک هستند. گرانولوسیت‌ها بر اساس رنگ‌پذیری گرانول‌های اختصاصی به سه دسته نوتروفیل‌ها، اائوزینوفیل‌ها و بازوفیل‌ها تقسیم ...

ادامه مطلب ←
1

هماتوکریت (درصد نسبی حجم گلبول های قرمز در واحد حجم خون) PVC

هماتوکریت (درصد نسبی حجم گلبول های قرمز در واحد حجم خون) PVC

Hematocrit or packed cell volume

هدف از انجام این آزمایش به دست آوردن درصد نسبی حجم گلبول های قرمز در صد میلی لیتر خون می باشد.تعیین حجم گلبول های قرمز از نظر تشخیص طبی واجد اهمیت است و به عنوان ساده ترین آزمایش برای تشخیص کم خونی ها و تغییرات نسبت حجم گلبول ها به پلاسما به کار می رود.مقدار طبیعی هماتوکریت در زنان ۴۷-۳۷ درصد و در مردان ۵۴-۴۰ ...

ادامه مطلب ←
1
صفحه 1 از 5 12345