آزمایش شمارش رتیکولوسیت

آزمایش شمارش رتیکولوسیت:

رتیکولوسیت ها گلبولهای قرمز نابالغ حاوی باقیمانده های اسید ریبونوکلئیک ریبوزومی هستند که به تازگی از مغز استخوان آزاد شده اند . ویژگی ریبوزوم ها ، ایجاد واکنش با رنگهای قلیائی خاص مثل آزور B ، بریلیانت کرزیل بلو یا نیو متیلن بلو (NMB) و تشکیل رسوبی بصورت گرانول یا فیلامانت آبی یا بنفش می باشد . این واکنش فقط با رنگهای حیاتی و در نمونه های فیکس نشده صورت می گیرد. به علت زنده بودن سلول ها ...

ادامه مطلب ←
0

تست G6PD برای بررسی کمبود آنزیم G6PD

تست G6PD:

تستG6PD برای بررسی کمبود آنزیمG6PD در بیماران دچار همولیز پس از مصرف برخی داروهای و مواد غذایی اکسید کننده کاربرد دارد.

شرح آزمایش:

G6PDآنزیم مسیر سوخت و ساز گلوکز است. کمبود آنزیمG6PD باعث رسوب هموگلوبین و تغییر غشای گلبول قرمز میشود که این امر میتواند باعث ایجاد درجات مختلفی از همولیز گردد.این بیماری یک صفت مغلوب وابسته به جنس است که برروی کروموزوم X حمل میشود. در مردان به دلیل دارا بودن تنها یک کروموزوم X در صورت دریافت این کروموزوم ...

ادامه مطلب ←
0

انواع تست Rh (به روش اسلاید,لوله ای,,Du )

تست Rh به روش اسلاید:

روی یک اسلاید تمییزیک قطره آنتی D و روی یک اسلاید دیگر یک قطره از محلول کنترل اضافه کرده و به هر اسلاید ۲ قطره از سوسپانسیون ۵۰-۴۰% RBC های تهیه شده از بیمار اضافه کرده و مخلوط را در سطح وسیعی روی اسلاید پخش می کنیم اسلاید ها را روی جعبه ی View box گذاشته و به آرامی جعبه را حول محورش حرکت می دهیم بعد از ۲ دقیقه واکنش آگلوتیناسیون را بررسی می کنیم ...

ادامه مطلب ←
0

تست کومبس مستقیم

تست کومبز مستقیم برای پیدا کردن SRBC در خون انجام می گیرد Sensitized RBC گلبول های قرمزی که توسط آنتی بادی یا اجزا کمپلمان پوشیده شده اند.

این سلول ها توسط ماکروفاژهای مستقر در طحال و کبد و مغز استخوان یا به عبارتی بهتر سیستم MNPS تخریب می شوند یعنی وقتی که می گوییم تست کومبز یک نفر مثبت است یعنی در خون آن SRBC وجود دارد و گلبول های قرمز آن در حال تخریب هستند.

برای انجام آزمایش کومبزمستقیم باید از ...

ادامه مطلب ←
0
صفحه 4 از 5 12345