تستها انعقادی PT وPTT

تستها انعقادی PT وPTT

1)برای بیشتر آزمون های انعقادی ,نمونه خون سیاهرگی توصیه می شود. چون دارای آمادگی تکرار پذیری است. نمونه گیری باید در شرایط راحت از بیمار گرفته شود. رگ انتخابی باید مناسب باشد و سوزن بدون ایجاد آسیب بافتی مستقیما وارد آن شود. آسیب های بافتی در هنگام پیدا کردن رگ باعث آلودگی خون با عامل بافتی شده که نتایج آزمون ها را تحت تاثیر قرار می دهد.

۲) ضد انعقاد مناسب برای آزمون های انعقادی سیترات سدیم ۲/۳ ...

ادامه مطلب ←
1

آزمایش گرفتن خون از بیماران

جهت گرفتن خون از بیماران ۳ روش کلی وجود دارد:

سوراخ کردن پوست ( سوراخ کردن مویرگ ) : جهت آزمایشاتی که به مقدار خون کمی نیاز دارند صورت می پذیرد.

سوراخ کردن ورید : جهت آزمایشاتی که به مقدار بیشتری خون احتیاج دارند مانند آزمایش های بیوشیمی.

سوراخ کردن شریان : در مواقع اجبار که نمونه گیری از ورید بیمار مشکل باشد و یا جهت آزمایشهای خاصی مانند گازهای خون صورت می پذیرد.

نکته : نتایج آزمایشهای صورت گرفته برروی خون های سرخرگی ...

ادامه مطلب ←
0

تعیین درصد(تعداد نسبی)انواع گلبول های سفید

تئوری :

گویچه سفید

گویچه‌های سفید (لوکوسیت‌ها) یا گلبول‌های سفید از یاخته‌های خون هستند. گویچه‌های سفید بخشی از دستگاه ایمنی بدن هستند و بدن را از بیماری‌های عفونی محافظت می‌کنند. لوکوسیت‌ها بر اساس حضور یا عدم حضور گرانول‌های اختصاصی در سیتوپلاسم خود به دو دسته گرانولوسیت‌ها (دانه‌دارها) و آگرانولوسیت‌ها (بدون دانه‌ها) تقسیم می‌شوند. لوکوسیت‌ها بر خلاف اریتروسیت‌ها هسته‌دار و متحرک هستند. گرانولوسیت‌ها بر اساس رنگ‌پذیری گرانول‌های اختصاصی به سه دسته نوتروفیل‌ها، اائوزینوفیل‌ها و بازوفیل‌ها تقسیم می‌گردند.
گرانولوسیت ها:
نوتروفیل

تصویر یک نوتروفیل در ...

ادامه مطلب ←
6
صفحه 5 از 5 12345