واکسن های نسل دوم یا واکسن های نوترکیب و روش تهیه آنها

واکسن های نسل دوم یا واکسن های نوترکیب:

یکی از مهمترین دست آوردهای زیست شناسی مولکولی و مهندسی ژنتیک کاربرد آن در عرضه واکسن های نوین می باشد.واکسن های نوترکیبی که به روش های مهندسی ژنتیک تهیه می شوند دو نوع هستند . در نوع اول که جهت تهیه واکسن زنده ضعیف شده (live recomibinant vaccine) به کار می رود برای غیر حاد کردن یک عامل عفونی با حذف یا ایجاد جهش در بخشی از یک یا چند ژن مسئول بیماری زایی ...

ادامه مطلب ←
0

پیش بینی ساختار سوم پروتئین

در حال حاضر ترجمه فارسی این مقاله موجود نیست.

ادامه مطلب ←
0

Biological Sequences

در حال حاضر ترجمه فارسی این مقاله موجود نیست.

ادامه مطلب ←
0
صفحه 1 از 5 12345