جداسازی رنگیزه های فتوسنتزی با روش کروماتوگرافی کاغذی

هدف آزمایش:

جداسازی رنگیزه های فتوسنتزی با روش کروماتوگرافی کاغذی

وسایل مورد نیاز آزمایش:
1.کاغذ کروماتوگرافی 2.هاون 3.ترازو 4.بشر
5.پی پت پاستور 6.خط کش 7.فویل آلومینیومی

مواد مورد نیاز آزمایش:
1.برگ اسفناج 2.استون80% 3.اتر نفت

مقدمه:

کلروپلاست و رنگدانه ها

زندگی در روی کره ی زمین به انرژی حاصل از خورشید وابسته است. فتوسنتز تنها فرایند مهم بیولوژیکی است که می تواند از این انرژی استفاده ...

ادامه مطلب ←
1

ثبت گزارش‌کار در سایت گزارش‌کار دات کام

پس از بررسی های انجام شده بر آن شدیم تا نیاز دانش آموزان، دانش جویان و افرادی که به هر نحوی خواستار علم هستند را به شکل بهتری برطرف کنیم. از این رو، امکان ثبت گزارش‌کارهای شما دوستان را در سایت گزارش‌کار مهیا کردیم. ما بر این باور هستیم که دنیا با شما زیباتر خواهد بود و یقینا افراد زیادی به دانش، توانمندی و کمک شما نیاز دارند. نکته حائز اهمیت این که، سایت گزارش‌کار، جایگاهی برای فعالیت همگانی ...

ادامه مطلب ←
0

انواع ساقه های گیاهی

نگاه اجمالی

شکل کلی ساقه مخروطی شکل است. یعنی در ناحیه که در سطح خاک قرار دارد. قطر بیشتری دارد و در انتها باریک است. بعضی از گیاهان نیز ساقه استوانه‌ای دارند. ساقه در زندگی گیاه نقشهای مختلف و بسیار مهمی دارد که عبارتند از : نگهداری ، هدایت ، تولید بافتهای جدید ، اندوختن مواد فتوسنتز را بر عهده دارند. ساقه به گیاه استحکام می‌بخشد و برگها را بوسیله شاخه‌ها در سطوح مختلف نگه می‌دارد. گل و میوه نیز به ...

ادامه مطلب ←
0

رنگ آمیزی نمونه های گیاهی برای مشاهدات میکروسکوپی

رنگ آمیزی برای مشاهده بافت های گیاهی است که از یک یا چند رنگ استفاده می شود.

بافت به گروهی از سلولهای هم شکل و همکار گفته می‌شود. بافتهای گیاهی گروهی از سلولها هستند که دارای توانایی تقسیم بوده و مکررا تقسیم شده‌اند و به سلولهای تمایز یافته تبدیل شده‌اند

بافتها گروهی از سلولها هستند که خاستگاه یکسان دارند. انواع گوناگون از بافتها ریشه‌ها ، ساقه‌ها و برگها را بوجود می‌آورند. در پیکر همه گیاهان دو نوع بافت وجود دارد. بافتهای مریستمی ...

ادامه مطلب ←
0
صفحه 1 از 2 12