همولیز اسمزی یا شکنندگی گویچه های قرمز(osmotic hydrolysis or fragility of red blood cells)

همولیز اسمزی یا شکنندگی گویچه های قرمز(osmotic hydrolysis or fragility of red blood cells)

بافت خونی شامل پلاسما و گویچه ها است.گویچه های سرخ یا اریتروسیت شامل ۲ بخش متمایز هستند یکی Stroma یا قسمت غشایی که باعث جلوگیری از خروج هموگلوبین می شود و دیگری هموگلوبین که بیشتر فضای درون سلولی را فرا می گیرد.همولیز عبارتست از خروج هموگلوبین از گلبول های قرمز تحت تاثیر هر عاملی ,بنابراین همولیز با پاره شدن غشا گلبولی و خارج شدن هموگلوبین همراه است.در ...

ادامه مطلب ←
3

ثبت گزارش‌کار در سایت گزارش‌کار دات کام

پس از بررسی های انجام شده بر آن شدیم تا نیاز دانش آموزان، دانش جویان و افرادی که به هر نحوی خواستار علم هستند را به شکل بهتری برطرف کنیم. از این رو، امکان ثبت گزارش‌کارهای شما دوستان را در سایت گزارش‌کار مهیا کردیم. ما بر این باور هستیم که دنیا با شما زیباتر خواهد بود و یقینا افراد زیادی به دانش، توانمندی و کمک شما نیاز دارند. نکته حائز اهمیت این که، سایت گزارش‌کار، جایگاهی برای فعالیت همگانی ...

ادامه مطلب ←
0