مقاله فلور میکروبی دهان ترجمه شده از کتاب Oral Physiology and Oral Biology

فلور میکروبی دهان
مقدمه
فلور نرمال دهان انسان بسیار پیچیده است و شامل بیش از 200 گونه باکتری می باشد. ترکیب فلور دهان ممکن است تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله بهداشت دهان، ژنتیک، سن، جنس، استرس و رژیم غذایی فرد قرار بگیرد. در هنگام تولد، غشای مخاطی دهان و حلق اغلب استریل است اما با عبور از مجرای زایمان 4 تا 12 ساعت بعد از تولد آلوده می شود. با رشد دندان ها ممکن است شرایط برای رشد میکروارگانیسم ...

ادامه مطلب ←
0

DNA Quantification Using the TKO 100 MiniFluorometer

در حال حاضر ترجمه فارسی این مقاله موجود نیست.

ادامه مطلب ←
0

قوانین مهم در اکولوژی

1-اکولوژی را تنها در سایه ی تکامل می توان فهمید:
تنوع فوق العاده ی موجودات و گنجینه ی تنوع ریخت شناسی ,فیزیولوژی و رفتار آنها ,همه و همه ارمغان میلیون ها سال تکامل است.این تاریخ تکاملی اثری ماندگار بر هر یک از افراد گذاشته است .درک الگوهای امروزی ,تنها در سایه ی این میراث تکاملی ممکن است.برای مثال اگر می خواهیم بفهمیم که چرا شترمرغ ,لکویی و rhea پرندگانی هستند که پرواز نمی کنند (یک ...

ادامه مطلب ←
0