تعیین آنتالپی مولی استاندارد تبخیر

آنتالپی تبخیر با نماد ΔHvap به عنوان گرمای نهان یا گرمای تبخیر شناخته می شود . به انرژی مورد نیاز برای تبدیل یک مایع به گاز آنتالپی تبخیر می گویند که واحد آن ژول بر مول می باشد. آنتالپی تبخیر وابسته به دما است اگرچه ثابت آنتالپی تبخیر می تواند برای حرارت های کم و دماهای پایین حدس زده شود . آنتالپی تبخیر با افزایش دما کاهش می یابد و در دمای بحرانی به صفر می رسد زیرا بالای دمای ...

ادامه مطلب ←
1

اسید سولفوریک (تهیه اسید سولفوریک 90 درصد از اسید سولفوریک 96 درصد)

اسید سولفوریک یک اسید معدنی قوی و بسیار خورنده با فرمول مولکولی H2SO4 است. این اسید یک مایع چسبناک بی رنگ یا زرد رنگ است که در غلظت های مختلف در آب قابل حل می باشد. سولفوریک اسید یک دیپروتیک اسید است و خواص مختلفی که از خود نشان می دهد بستگی به غلظت آن دارد. این اسید خاصیت خورندگی مواد از جمله  فلزات، بافت زنده(مثل پوست و گوشت) و حتی سنگ را دارد که این خاصیت را ...

ادامه مطلب ←
0

تجزیه عنصری

تجزیه عنصری:

اجزا اصلی یک ترکیب آلی شامل کربن و هیدروژن است برای پی بردن به وجود این دو عنصر در یک ترکیب ,آن را با اکسید مس(II) وارد واکنش نموده که کربن آن به CO2 و هیدروژن آن به H2O تبدیل می گردد.گازهای حاصله از درون آب آهک و سولفات مس بدون آب عبور داده می شوند.از کدر شدن آب آهک به تشکیل دی اکسید کربن و از آن به وجود کربن می توان پی برد ...

ادامه مطلب ←
1

تهیه ترت- بوتیل کلراید

تهیه ترت-بوتیل کلراید:

تعداد بسیاری از واکنش های آلی دربردارنده واکنش های استخلافی می باشند که طی یک گروه جایگزین گروه دیگر می گردد.

R—L    +    :Nu    →    R—Nu    +      :L

   :Nu

نشان دهنده یک اتم یا گروه یا یک زوج الکترون می باشد (مانند X , NR3,H2O,ROH,HO,RCOO,CN,NO3 و غیره) جز موارد واکنش یا سابستریت (R-L) می تواند R+–O(H)—R, R+OH 2, R—OCOR , R-X باشد.

سرعت و مکانیسم ...

ادامه مطلب ←
0
صفحه 1 از 13 12345...»