شمارش گلبول های سفید(white blood cells) و بررسی تغییرات آن

تئوری:

گلبول های سفید:

گویچه های سفید (لوکوسیت‌ها) یا گلبول‌های سفید از یاخته‌های خون هستند. گویچه‌های سفید بخشی از دستگاه ایمنی بدن هستند و بدن را از بیماری‌های عفونی محافظت می‌کنند. لوکوسیت‌ها بر اساس حضور یا عدم حضور گرانول‌های اختصاصی در سیتوپلاسم خود به دو دسته گرانولوسیت‌ها (دانه‌دارها) و آگرانولوسیت‌ها (بدون دانه‌ها) تقسیم می‌شوند. لوکوسیت‌ها بر خلاف اریتروسیت‌ها هسته‌دار و متحرک هستند. گرانولوسیت‌ها بر اساس رنگ‌پذیری گرانول‌های اختصاصی به سه دسته نوتروفیل‌ها، اائوزینوفیل‌ها و بازوفیل‌ها تقسیم ...

ادامه مطلب ←
1

هماتوکریت (درصد نسبی حجم گلبول های قرمز در واحد حجم خون) PVC

هماتوکریت (درصد نسبی حجم گلبول های قرمز در واحد حجم خون) PVC

Hematocrit or packed cell volume

هدف از انجام این آزمایش به دست آوردن درصد نسبی حجم گلبول های قرمز در صد میلی لیتر خون می باشد.تعیین حجم گلبول های قرمز از نظر تشخیص طبی واجد اهمیت است و به عنوان ساده ترین آزمایش برای تشخیص کم خونی ها و تغییرات نسبت حجم گلبول ها به پلاسما به کار می رود.مقدار طبیعی هماتوکریت در زنان ۴۷-۳۷ درصد و در مردان ۵۴-۴۰ ...

ادامه مطلب ←
1

سیستم گروه خونی Rh

سیستم گروه خونی Rh

در غشا گلبول های قرمز انسان ۶ نوع آنتی ژن Rh وجود دارد که از بین آنها آنتی ژن های D, C, E به ترتیب دارایقدرت آنتی ژنیک قوی تری بوده و در ایجاد آنتی بادی های ضد Rh دخالت می کند.هرگاه کسی یکی از ۳ آنتی ژن یا ترکیبی از آنها را بر روی غشا گلبول های قرمز داشته باشد Rh مثبت نامیده می شود و هرکس فاقد این آنتی ژن ها در سطح غشا گلبول ...

ادامه مطلب ←
0

تعیین گروه های خونی در انسان

تعیین گروه های گروه خونی در انسان

سیستم گروه خونی ABO :این سیستم طبقه بندی بر اساس وجود یا عدم وجود دو ماده آنتی ژن (آگلوتینوژن) A و B از نوع پلی ساکاریدی در غشاء گلبول های قرمز و دو نوع آنتی کر (آگلوتینین) α و β در پلاسما (سرم) صورت می گیرد و در نتیجه ۴ نوع گروه خونی به شرح جدول زیر مشخص می گردد.

Untitled ادامه مطلب ←

0
صفحه 1 از 5 12345