خارپوستان

خارپوستان تنها جانورانی هستند که دارای پنج قسمت اصلی در بدنشان می‌باشند آنها دارای پوسته سفید و سختی هستند که ممکن است روی آنها تیغه‌هایی باشد خارپوستان توسط صدها پای لوله مانند پر از مایع حرکت می‌کنند خارپوستانی که فقط در دریا زندگی می‌کنند شامل ستاره شکننده، ستاره دریایی، خارپوست دریایی و خیار دریایی می‌شوند بیشتر این خارپوستان در آبهای کم عمق زندگی می‌کنند اما ستاره‌های ظریف در عمق دریا زندگی می‌کنند.
در حدود ۶۵۰۰ گونه از خارپوستان وجود دارد ...

ادامه مطلب ←
0

کرم تریشین (کرم لوله ای)

کرم تریشین

کرم تریشین(کرم لوله ای )

((کرم تریشین تنها بوسیله گوشت خوک به انسان منتقل میشود. کرم

تریشین به ماهیچه هاى بدن نفوذ کرده ، و به آسانى از بین نمى رود، و

یک گرم گوشت خوک ممکن است هزارها عدد از این کرم همراه داشته باشد، و یک تریشین ماده تقریبا ۱۵۰۰ کرم جوان مى زاید، این کرم مى تواند به قلب نیز نفوذ کرده ؛ تولید سکته هاى قلبى ...

ادامه مطلب ←
0

کرم روده یا آسکاریس

کرم معمولی روده انسان و خوک یا آسکاریس لومبریکرم آسکاریسکوئیدس یکی از نمونه بارز رده لوله سانان یا کرمهای لوله‌ای است. لوله سانان در میان جانواران پر یاخته از حیث تعداد ، بعد از حشرات شاید مقام دوم را داشته باشند. بسیاری از آنها در آب یا خاک بطور آزاد زندگی می‌کنند و بسیاری دیگر نیز در بافتها یا مایعات جانوران و گیاهان به حالت انگل به سر می‌برند.

ساختمان کرم روده

طول کرم ماده ۲۰ تا ۴۰ سانتیمتر است و حداکثر ...

ادامه مطلب ←
1

تعیین درصد(تعداد نسبی)انواع گلبول های سفید

تئوری :

گویچه سفید

گویچه‌های سفید (لوکوسیت‌ها) یا گلبول‌های سفید از یاخته‌های خون هستند. گویچه‌های سفید بخشی از دستگاه ایمنی بدن هستند و بدن را از بیماری‌های عفونی محافظت می‌کنند. لوکوسیت‌ها بر اساس حضور یا عدم حضور گرانول‌های اختصاصی در سیتوپلاسم خود به دو دسته گرانولوسیت‌ها (دانه‌دارها) و آگرانولوسیت‌ها (بدون دانه‌ها) تقسیم می‌شوند. لوکوسیت‌ها بر خلاف اریتروسیت‌ها هسته‌دار و متحرک هستند. گرانولوسیت‌ها بر اساس رنگ‌پذیری گرانول‌های اختصاصی به سه دسته نوتروفیل‌ها، اائوزینوفیل‌ها و بازوفیل‌ها تقسیم می‌گردند.
گرانولوسیت ها:
نوتروفیل

تصویر یک نوتروفیل در ...

ادامه مطلب ←
6
صفحه 4 از 5 12345