مدار کلید یک پل و پریز

هدف:

آشنایی با سیم بندی مدار کلید یک پل به همراه پریز و کابلاژ کاری

ابزارهای مورد نیاز:

انبردست، سیم چین، دم باریک، سیم لخت کن، کلید یک پل ، پریز، فیوز، دو عدد تقسیم ، جالامپی ، لامپ و مقداری سیم

شرح آزمایش:

یک لامپ رشته ای باید از یک محل با یک کلید قطع و وصل شود . برای کنترل لامپ رشته ای باید از یک کلید استفاده کرد. کلید را در مسیر رفت قرار می دهیم، به عبارت دیگر کلید در مسیر ...

ادامه مطلب ←
0
صفحه 3 از 55 12345...»