نتایج جستجو برای "آز شیمی عمومی ۱"


  • تهیه ترت- بوتیل کلراید
    تهیه ترت-بوتیل کلراید: تعداد بسیاری از واکنش های آلی دربردارنده واکنش های استخلافی می باشند که طی یک گروه جایگزین گروه دیگر می گردد. R—L    +    :Nu–    →    R—Nu    +   ...
  • فاسیولا
    ● ویژگیهای کرم فاسیولا کرم فاسیولا به شکل برگ به اندازه ۵ – ۳ سانتیمتر دارای دو بادکش دهانی و شکمی است. سطح بدن از کوتیکول خاردار پوشیده شده است. سیستم تناسلی هرمافرو...
صفحه 1 از 3 123