نتایج جستجو برای "آزمایش خازن"


  • تست خازن و نحوه خواندن مقدار ظرفیت خازن
    خازن: خازن المانی است که انرژی الکتریکی را در خود ذخیره می کند و ساختمان آن از دو قسمت تشکیل شده است. الف) صفحات هادی: که به آن جوشن نیز می گویند .معمولا از ورقه های نازک ...
  • دشارژ خازن
    هرگاه دو سر خازنی را که شارژ می باشد به یک مقاومت وصل کنیم خازن خالی می شود.در شکل زیر اگر کلید K بسته باشد در هر لحظه داریم : I=VC/R (رابطه ۱ مدار شارژ خازن از طرفی جریان بر...
  • شارژ خازن
    وسایل آزمایش: خازن،ولت متر دیجیتال با مقاومت داخلی بیش از ۱۰ مگا اهم یا ولت متر الکترونیکی ،منبع تغذیه DC ،کلید تغذیه ای ،کرنومتر و سیم های رابط الف)شارژ خازن: هرگاه دو...