نتایج جستجو برای "آزمایش دهم"


 • آزمایش حاملگی یا اندازه گیریBetaHCG
  آزمایش حاملگی یا اندازه گیریBetaHCG چیست و چرا این هورمون تست می شود؟ هورمون های HCG – LH – FSH – TSH همگی از دو بخش یا Sub Unit تشکیل می شوند : آلفا و بتا که بخش آلفا در همه ی این هو...
 • آزمایش ویدال
  آزمایش ویدال : آزمایش ویدال برای تشخیص سرولوژی حصبه Typhoid))و شبه سرطان Paratyphoid)) می باشد. که علت آن آلودگی با گونه سالمونلا از دسته باسیل های روده ای است این باسیل ها از را...
 • قانون بقای جرم
  قانون بقای جرم مفاهیم وابسته: بررسی واکنش های شیمیایی نشان می دهد که در یک واکنش مجموع جرم های مواد ترکیب شونده با جرم های مواد به دست آمده برابر است.به گفته ی دیگر در ...
 • تستها انعقادی PT وPTT
  تستها انعقادی PT وPTT 1)برای بیشتر آزمون های انعقادی ,نمونه خون سیاهرگی توصیه می شود. چون دارای آمادگی تکرار پذیری است. نمونه گیری باید در شرایط راحت از بیمار گرفته شود. ر...
صفحه 1 از 2 12