نتایج جستجو برای "آنزیم"


  • بررسی فعالیت آنزیم های گوارشی
    بررسی عوامل فیزیکی و شیمیایی بر فعالیت آنزیم های گوارشی: نقش آنزیم های گوارشی تسریع هیدرولیز کربوهیدرات ها,پروتئین ها و چربی ها به قندهای ساده ,اسیدهای آمینه ,اسیدها...
  • تست G6PD برای بررسی کمبود آنزیم G6PD
    تست G6PD: تستG6PD برای بررسی کمبود آنزیمG6PD در بیماران دچار همولیز پس از مصرف برخی داروهای و مواد غذایی اکسید کننده کاربرد دارد. شرح آزمایش: G6PDآنزیم مسیر سوخت و ساز گلوکز ا...
  • آنزیم ها
    مقدمه واکنش های شیمیایی در سیستم های بیولوژیکی در حضور کاتالیزورها صورت می گیرد.این کاتالیزورها پروتئین های مخصوصی هستند که آنزیم نامیده می شوند. در یک واکنش آنزیمی ...
صفحه 1 از 9 12345...»