نتایج جستجو برای "آگلوتیناسیون"


 • سیستم گروه خونی Rh
  سیستم گروه خونی Rh در غشا گلبول های قرمز انسان ۶ نوع آنتی ژن Rh وجود دارد که از بین آنها آنتی ژن های D, C, E به ترتیب دارایقدرت آنتی ژنیک قوی تری بوده و در ایجاد آنتی بادی ها...
 • تعیین گروه های خونی در انسان
  تعیین گروه های گروه خونی در انسان سیستم گروه خونی ABO :این سیستم طبقه بندی بر اساس وجود یا عدم وجود دو ماده آنتی ژن (آگلوتینوژن) A و B از نوع پلی ساکاریدی در غشاء گلبول های...
 • روش انجام آزمایش رزبنگال (Rose Bengal Plate Test)
  روش انجام آزمایش رزبنگال (Rose Bengal Plate test) آزمایش رزبنگال در منابع مختلف به اسامی رزبنگال پلیت تست, کادتست(Card Test) ,آزمون سریع یا راپید (Rapid Test) و غیره نامیده می شود.آنتی ژن ...
 • تست کومبز غیر مستقیم
  کومبز غیر مستقیم: در سرم بیماران به دنبال یافتن آنتی بادی های غیر قابل انتظار دارای ارزش بالینی هستیم یعنی آنتی بادی هایی که از کلاس IgG هستند و می توانند با عبور از جفت...
صفحه 1 از 3 123