نتایج جستجو برای "ارشمیدس"


  • کلوخه و پارافین
    وسایل مورد نیاز :کاوخه خشک شده ، نخ خیاطی ، ترازو ، مزور یا سیلندر استوانه ای ، پارافین مذاب ، آب مقدمه : اندازه گیری وزن مخصوص ظاهری به روش کلوخه و پارافین روش کار :  اب...