نتایج جستجو برای "استخراج DNA"


 • استخراج DNA از مخمر
  عصاره مخمر 1 – بافر A استخراج  مخمر: تریتون    100-X دو درصد سدیم دودسیل سولفات یک درصد NaCl 100mM Tris-HCl 10mM با PH 8 (بیشتر…) ...
 • استخراج DNA از بافت گیاهی
  مواد گیاهی یکی از سخت ترین موارد برای اشتخراج DNA با کیفیت بالا می باشد. مهم  این است بافت مورد نظر برا استخراج DNA به درستی آماده شود. برای استخراج DNA از بافت گیاهی در اغل...
 • استخراج DNA از قارچ ها
  مواد عصاره قارچی 1 – بافر استخراج CTAB: (Tris-HCl (0/1M CTAB یک درصد(مخلوط با هگزا دسیل تری متیل آمونیومبروماید) (NaCl(0/7M 10mM EDTA 2-مرکاپتواتانول یک درصد (بیشتر…) ...
 • روش استخراج DNA از خون کامل
  پروتکل های بسیار متفاوتی و نیز کیت های متعددی برای استخراج DNA از خون کامل وجود دارد.روش ذکر شده در ادامه یکی از روش های معمول ارزان و قابل تکرار در مطالعات پژوهشی و بال...
صفحه 1 از 2 12