نتایج جستجو برای "اسمز"


  • پدیده اسمز(osmosis)
    پدیده اسمز(osmosis) انتشار مولکول های آب از جدار غشا در پاسخ به یک شیب غلظت را اسمز گویند.اسمز حالتی خاص از انتشاراست .پرده هایی که نسبت به آب نفوذ پذیرند پرده های نیمه ترا...
  • اندازه گیری قند خون ناشتا : FBS (FAST BLOOD SUGAR
    اندازه گیری قند خون ناشتا : FBS (FAST BLOOD SUGAR) برای اندازه گیری قند خون فرد باید ناشتا باشد به این دلیل که بعد از صرف غذا و مواد قندی میزان قند خون افزایش قابل توجهی می یابد ک...
  • آزمایش گرفتن خون از بیماران
    جهت گرفتن خون از بیماران ۳ روش کلی وجود دارد: سوراخ کردن پوست ( سوراخ کردن مویرگ ) : جهت آزمایشاتی که به مقدار خون کمی نیاز دارند صورت می پذیرد. سوراخ کردن ورید : جهت آزما...
صفحه 1 از 3 123