نتایج جستجو برای "اسمز"


  • رنگ آمیزی کپسول به روش نگروزین
    رنگ آمیزی کپسول(نگروزین بعضی از باکتریها ماده لزجی از خود ترشح می کنند که خارج از سلول و پیرامون آن جمع می شود و دیواره سلولی را می پوشاند . این لایه کپسول نامیده می شو...
صفحه 3 از 3 123