نتایج جستجو برای "اندازه گیری کلسیم"


  • اندازه گیری اسید اوریک خون ( اوره )
    اندازه گیری اسید اوریک خون ( اوره ) : اسید اوریک یکی از ترکیبات ازت دار غیر پروتئین خون می باشد این ترکیبات محصول نهایی متابولیسم بازهای پورینی در انسان می باشد. باز ها...
  • تعیین و محاسبه ی سختی آب
    تعیین و محاسبه ی سختی آب هدف:آشنایی با سختی موقت و دائم آبهای آشامیدنی و چگونگی محاسبه آنها مفاهیم: آب یکی از فراوان ترین ترکیبات زمین است و از آن به عنوان بزرگترین حل...
  • تهیه سیکلوهگزن
    تهیه سیکلوهگزن در واکنش های حذفی معمولا دو اتم با دو گروه ازز یک مولکول حذف می گردند بدون آنکه اتم یا گروه دیگری جانشین گردد.اتم یا مولکول حذفی معمولا از دو اتم مجاور ...
صفحه 1 از 2 12