نتایج جستجو برای "انواع غلظت ها"


  • انواع تست Rh (به روش اسلاید,لوله ای,,Du )
    تست Rh به روش اسلاید: روی یک اسلاید تمییزیک قطره آنتی D و روی یک اسلاید دیگر یک قطره از محلول کنترل اضافه کرده و به هر اسلاید ۲ قطره از سوسپانسیون ۵۰-۴۰% RBC های تهیه شده از...
  • انواع محیط کشت میکروبی و اصول تهیه آنها
    میکروارگانیسم ها همانند سایر موجودات زنده برای ادامه زندگی به محیط زیست نیاز دارند که مواد لازم جهت متابولیسم و تکثیر آنها را دارا باشد.ضمنا این محیط باید دارای دما,...
صفحه 1 از 4 1234