نتایج جستجو برای "اکسیم ها"


 • شناسایی کاتیون های گروه سوم III B
  شناسایی گروه کاتیونی سوم IIIB الف-واکنش های کاتیون روی Zn2+ : 1-سولفید S2- :رسوب سفید رنگ روی سولفید ZnS تولید می شود. ۲-سدیم هیدروکسید و آمونیاک: رسوب ژلاتینی روی هیدروکسید Zn(O...
 • تهیه سیکلوهگزانون اکسیم
  مقدمه: اکسیمها ترکیباتی هستند که دارای گروه عاملی زیرهستند و اتم کربن برای تکمیل هشت تایی خود به دو گروه دیگر نیز متصل می شود. OH-N=C یکی از مهمترین مشتقاتی که برای شناسا...
 • اوره خون “اندازه گیری اوره خون”
  مقدمه واکنشهای مختلفی که در داخل سلول انجام می‌گیرد به تشکیل ترکیبات زاید در سلول منتهی می‌شود. خروج این ترکیبات از سلول باعث تغییر ترکیب و خواص محیط اطراف سلول می‌...
 • تهیه بنزوئیک اسید از تولوئن
  شناسنامه نام گذاری آیوپاک Benzoic acid جرم مولی ۱۲۲٫۱۲ گرم بر مول نما(ظاهر) جامد سفید دمای ذوب ۱۲۲٫۴ درجه سانتی‌گراد دمای جوش ۲۴۹٫۲ درجه سانتی‌گراد چ...
صفحه 1 از 2 12