نتایج جستجو برای "بررسی سیستم های قدرت"


  • سیستم گروه خونی Rh
    سیستم گروه خونی Rh در غشا گلبول های قرمز انسان ۶ نوع آنتی ژن Rh وجود دارد که از بین آنها آنتی ژن های D, C, E به ترتیب دارایقدرت آنتی ژنیک قوی تری بوده و در ایجاد آنتی بادی ها...
  • آنزیم ها
    مقدمه واکنش های شیمیایی در سیستم های بیولوژیکی در حضور کاتالیزورها صورت می گیرد.این کاتالیزورها پروتئین های مخصوصی هستند که آنزیم نامیده می شوند. در یک واکنش آنزیمی ...
صفحه 1 از 2 12