نتایج جستجو برای "بررسی قانون گازها"


  • تحقیق قانون اهم
    قانون اهم: ولتاژ باعث جاری شدن جریان الکتریکی در مدار بسته می شود و مقاومت با عبور جریان مخالفت می کند ، از این رو رابطه ای بین ولتاژ ، جریان و مقاومت وجود دارد. از این ...