نتایج جستجو برای "تبلور"


 • تبلور مجدد
  تبلور مجدد تبلور مجدد یکی از بهترین روش های خالص سازی برای خالص کردن یک جامد است.در این روش اختلاف در حلالیت سبب جدا شدن اجسام از یک دیگر و یا سبب جدا شدن ناخالصی از یک ...
 • تهیه دی بنزال استون
  عنوان آزمایش: تهیه دی بنزال استون هدف از آزمایش: آشنایی با تهیه دی بنزال استون ومحاسبه راندمان اگر مخلوط آلدئیدها و یا کتونهای متفاوت و یا هر دوی آنها در محیط حضور داش...
 • تهیه بنزوئیک اسید از تولوئن
  شناسنامه نام گذاری آیوپاک Benzoic acid جرم مولی ۱۲۲٫۱۲ گرم بر مول نما(ظاهر) جامد سفید دمای ذوب ۱۲۲٫۴ درجه سانتی‌گراد دمای جوش ۲۴۹٫۲ درجه سانتی‌گراد چ...
 • ایزومریزاسیون “انواع ایزومرها”
  دو ترکیب که فرمول مولکولی یکسان ولی آرایش اتمی متفاوت داشته باشد ایزومر نامیده می‌شوند. به عبارتی ترکیباتی که دارای فرمولهای بسته مشابه ولی فرمولهای گسترده متفاوت ...