نتایج جستجو برای "ترانس"


  • انواع الکتروموتور
    الکتروموتورها ماشین های الکتریکی هستند که انرژی الکتریکی را به انرژی مکانیکی تبدیل نموده و باعث چرخش دستگاه متصل به آن اعم از پمپ، همزن و… می شوند. این ادوات از پر...
  • انتقال و توزیع انرژی الکتریکی
    انتقال انرژی الکتریکی: طیف وسیع و گسترده استفاده از انرژی الکتریکی باعث شده است تا مصرف کننده های الکتریکی معمولا نسبت به محل نیروگاه فاصله مکانی زیاد داشته باشند و ...
  • رنگ آمیزی سایتوشیمی
    رنگ آمیزی ساتیو شیمی: سایتو شیمی تکنیکی برای شناسایی آنزیم ها یا مواد دیگر در سیتوپلاسم سلول های خونی می باشد با این تکنیک مورفولوژی سلول تغییر نمی کند نتایج سایتو شی...
صفحه 1 از 2 12