نتایج جستجو برای "ترانسفورماتور"


  • انتقال و توزیع انرژی الکتریکی
    انتقال انرژی الکتریکی: طیف وسیع و گسترده استفاده از انرژی الکتریکی باعث شده است تا مصرف کننده های الکتریکی معمولا نسبت به محل نیروگاه فاصله مکانی زیاد داشته باشند و ...