نتایج جستجو برای "تست همین"


  • تست کومبس مستقیم
    تست کومبز مستقیم برای پیدا کردن SRBC در خون انجام می گیرد Sensitized RBC گلبول های قرمزی که توسط آنتی بادی یا اجزا کمپلمان پوشیده شده اند. این سلول ها توسط ماکروفاژهای مستقر د...
  • قوانین مهم در اکولوژی
    1-اکولوژی را تنها در سایه ی تکامل می توان فهمید: تنوع فوق العاده ی موجودات و گنجینه ی تنوع ریخت شناسی ,فیزیولوژی و رفتار آنها ,همه و همه ارمغان میلیون ها سال تکامل است.ا...
صفحه 1 از 4 1234