نتایج جستجو برای "تشخیص پلی ساکارید"


  • آزمایش ویدال
    آزمایش ویدال : آزمایش ویدال برای تشخیص سرولوژی حصبه Typhoid))و شبه سرطان Paratyphoid)) می باشد. که علت آن آلودگی با گونه سالمونلا از دسته باسیل های روده ای است این باسیل ها از را...
  • شناسایی قندها
    قندها یا ساکارید ها را به سه دسته تقسیم می کنند دسته اول:مونوساکاریدها که از ۳ تا ۷ اتم کربن تشکیل شده اند . این قندها در اصطلاح شیمیایی پلی الکل هایی هستند که یکی از عو...
  • رنگ آمیزی و ازمون گرم
    معروفترین نوع رنگ آمیزی مرکب نوع گرم می باشد . این روش مفیدترین روش تشخیص باکتریها می باشد. میکروبشناسی بنام کریستیان گرم در سال ۱۸۸۴ بطور تصادفی واکنشی را کشف کرد که ...
صفحه 1 از 2 12