نتایج جستجو برای "تشریح ماهی"


  • کروموزوم پلی تن مگس سرکه
    مقدمه: کروموزوم پلی‌تن، کروموزوم غول پیکری است که در غدد بزاقی مگس سرکه وجود دارد و به دانشمندان کمک می‌کند تا تغییرات ژنتیکی را بررسی کنند و از تقسیمات سلولی ایجاد ...