نتایج جستجو برای "تهیه گسترش خونی"


  • تهیه گسترش خونی Blood Smear
    تهیه گسترش خونی Blood Smear وسیله کار: ۱- دو عدد لام یک بار مصرف تمیز ۲ – لوله موئینه ساده مرحله اول طرزتهیه گسترش خونی: آشنایی با روش تهیه گسترش نمونه خون حاوی ماده ضد انعق...
  • آزمایش شمارش رتیکولوسیت
    آزمایش شمارش رتیکولوسیت: رتیکولوسیت ها گلبولهای قرمز نابالغ حاوی باقیمانده های اسید ریبونوکلئیک ریبوزومی هستند که به تازگی از مغز استخوان آزاد شده اند . ویژگی ریبوز...