نتایج جستجو برای "تیتراسیون"


 • تیتراسیون NaOH و H3PO4
  در عمل تیتر کردن ، محلول استاندارد را از یک بورت به محلولی که باید غلظت آن اندازه گرفته می‌شود، می‌افزایند و این عمل تا وقتی ادامه دارد تا واکنش شیمیایی بین محلول اس...
 • طرز تهیه محلول های بافری
  بافرها یا تامپون ها بافر سیستم یا محلولی است که از یک اسید ضعیف و نمک آن (باز قوی) و یا از یک باز ضعیف و نمک آن (اسید قوی) تشکیل می شود.خاصیت سیستم یا محلول بافری این است ک...
 • تیتر کردن اکسایش و کاهش
  تیتر کردن اکسایش و کاهش هدف:آشنایی با واکنش های اکسایش و کاهش و چگونگی تیتراسیون آنهاست. مفاهیم وابسته: واکنش های کاهش – اکسایش شامل انتقال الکترون ها و به عبارتی ا...
 • تست کومبز غیر مستقیم
  کومبز غیر مستقیم: در سرم بیماران به دنبال یافتن آنتی بادی های غیر قابل انتظار دارای ارزش بالینی هستیم یعنی آنتی بادی هایی که از کلاس IgG هستند و می توانند با عبور از جفت...
صفحه 1 از 2 12